Den viktige åpenheten

Man må aldri slutte å jobbe mot en «nullvisjon» for sjølmord.

Jobber med forebygging Leder ved Helsestasjon for ungdom Tove Martinsen, kommunepsykolog Ragnhild Ese, psykolog Marthe Oterhals og kommuneoverlege Cato Innerdal.   Foto: Erik Birkeland

Nyheter

Denne helga har vi en stor artikkel om sjølmord i lørdagsseksjonen. Gjennom flere tiår har dette vært et vanskelig tema for mediehusene. Vær varsom-plakaten har et eget punkt som gjelder omtale av sjølmord. Mediene oppfordres til å være spesielt varsomme i sin omtale. Norsk Presseforbund lagde for noen år siden en 10-sider lang vegleder om temaet. Den har vi lest i samband med arbeidet. Når vi, i samarbeid med fagfolk, velger å bruke mye plass på et vanskelig tema er det nøye gjennomtenkt. Vårt ønske er å bidra med informasjon om et tema som mange dessverre synes det er vanskelig å snakke om.

I Norge dør langt flere i sjølmord enn i trafikken. Mange av oss har kjent på denne vanskelige sorgen. Hvordan den har preget familie, venner og lokalsamfunn. Likevel er det krevende å snakke om. Min kollega Kristian Skullerud i Gudbrandsdølen Dagningen skrev en svært god kommentar om temaet etter at Lillehammer opplevde mange sjølmord i løpet av en kort tidsperiode. Skullerud takket de som bidrar til åpenhet. – Dessverre kreves det fortsatt mot å skrive «valgte å forlate oss» i dødsannonsen. Desto viktigere når noen gjør det. De fortjener takk, skreiv redaktøren.

Vi har møtt det tverrfaglige kriseteamet i Molde som blir alarmert når kriser oppstår. Kommuneoverlegen forteller om hvordan Molde jobber forebyggende. På skolene er det en økt satsing på den viktige helsesøsterfunksjonen. Det er mange dyktige fagfolk som kan hjelpe. Vi ønsker å fortelle hvem de er, og hvordan de kan bistå. Vi håper at dette viser at terskelen for hva man kan ta kontakt om er lav. Spesielt viktig er dette for yngste. Ingen skal føle at de unødig bryr andre dersom de tar opp noe som de opplever som vanskelig. Derfor er helsesøsterfunksjonen i skolen så viktig.

Man må aldri slutte å jobbe mot en «nullvisjon». Dette gjelder for dødsfall i trafikken og for sjølmord. Det kan ikke være slik at samfunnet investerer mindre i forebygging fordi at et tema er vanskelig å snakke om. Vi tror samtidig at åpenhet og informasjon er viktig for at et viktig område skal få oppmerksomhet og nødvendige ressurser. Derfor vil vi takke fagpersonene som stilte opp for oss under arbeidet med denne artikkelen. Sorg er vanskelig. Det er ingen som kan kreve åpenhet. Men vi kan forsikre hverandre om at åpenhet blir møtt med hjelp, støtte og omtanke.

God helg!