Fengselsstraffer for alle i saka om Omsorgsbygg

De tre involverte ble dømt for grov økonomisk utroskap.

Romsdal tingrett i saka mot de tre involverte i Omsorgsbygg: Lars Petter Ose (meddommer), Oddne Hansen (dommer) og Olav Watn (dommer). 

Nyheter

De tre som stod tiltalt for økonomisk utroskap i Omsorgsbyggsaken er alle dømt til fengselsstraffer for grov utroskap.

Moldemannen som var gründer og daglig leder for Bygg Consult og Omsorgsbygg er dømt til fengsel i to år og åtte måneder. Åtte måneder er gjort betinget. Romsdal tingrett har funnet ham skyldig i utroskap for et samlet beløp på nesten tre millioner kroner i tillegg til brudd på en rekke økonomiske lover. Dommer var i samsvar med aktors påstand, men på grunn av at saka hadde blitt liggende hos politiet, ble altså en del av straffen gjort betinget.

– Spekulative antakelser om tiltalte

– «Feilen» de tiltalte gjorde, var at de strakte seg altfor langt for å redde Omsorgsbygg, sier forsvaret.

Hans tidligere kone ble dømt til 60 dagers ubetinget fengsel. Dette er vesentlig mindre enn de fem månedene som aktor hadde påstått, men retten mente saka hadde tatt så lang tid. Bergenskvinnen ble dømt for grov utroskap for et samlet beløp på 176.000 kroner.

Ba om to års fengsel for utroskap

Mener de tre tiltalte i Omsorgsbygg-saken bevisst tappet selskapene for midler.

Styrelederen fra Fræna er dømt for grov utroskap for til sammen drøyt to millioner kroner. Han ble i retten dømt til to år og tre måneders fengsel . Også han fikk gjort åtte måneder betinget på grunn av lang saksbehandlingstid.

– Blandet privat- og bedriftsøkonomi

Politiet mener faktura med korrekturlakk viser juks med regninger.

Molde kommune visste ikke at Omsorgsbygg manglet penger, ifølge tidligere boligsjef l Politiet avsluttet etterforskning av korrupsjon i kommunen

– Var stolt over det vi oppnådde sammen

Ifølge tidligere sjef for Molde Utleieboliger ble Omsorgsbygg en reddende engel da behovet for kommunale boliger økte.

Den daglige lederen hadde erkjent seg delvis skyldig etter tiltalen, mens hans kone og styrelederen ikke erkjente seg skyldig.

Romsdals Budstikke har vært i kontakt med forsvarsadvokatene, men kun Erling O. Lyngtveit, som forsvarte den daglige lederen, har hatt anledning til å orientere sin klient om utfallet.

– Jeg har vært opptatt med en annen sak de siste ukene, og har ikke fått lest hele dommen. Men den er enda ikke formelt forkynt, og når den blir det skal vi ta stilling til om vi skal anke eller ikke, sier Lyngtveit.

Fra den formelle forkynningen har alle klientene 14 dager på seg til å vurdere ankespørsmålet. Lyngtveit er ikke overrasket over dommen.

– Det var en sammensatt bevissituasjon, og min klient erkjente straffskyld på enkelte punkter. Vi var forberedt på at det måtte bli fellelse på noen punkt, sier advokaten.

Saka gikk for retten i 11 dager, og 15 vitner forklarte seg i retten som ble administrert av tingrettsdommer Oddne Hansen.

Dommen i Romsdal tingrett var enstemmig.