Det nære forsvaret må ikke svekkes

«De siste åra har HV11 og Setnesmoen leir vært i spill i tre omganger. Det er derfor klokt å si at HV11 skal bestå. Forsvaret trenger forutsigbarhet, ikke mer vingling.»

Endelig avklaring om Heimevernet Heimevernet med HV11 og Setnesmoen leir skal bestå, var budskapet fra regjeringa onsdag. Fra venstre Sylvi Listhaug (Frp), statssekretær Øystein Bø og Helge Orten (H).   Foto: Ottar Rydjord

Nyheter

Den endelige avklaringen om at Heimevernet skal videreføres som i dag med 11 distrikt, kom onsdag da forsvarsminister Ine Eriksen Søreides statssekretær Øystein Bø (H) sammen med innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) besøkte Setnesmoen leir i Rauma med forsikringer om at dagens struktur på Heimevernet skal føres videre. Tidligere har så godt som samtlige andre parti på Stortinget – med unntak for SV – lovet det samme. Lokalt har både Høyre og Frp støttet kampen for å opprettholde HV11 og Setnesmoen, men regjeringa har ikke vært tydelig før nå. Den offisielle bekreftelsen fra regjeringa på at HV11 skal videreføres, og med den skal aktiviteten ved Setnesmoen leir, har vært sterkt etterspurt. Det er grunn toø å spørre om hvorfor dette tok så lang tid.

Vi har hele tida ment at Heimevernet fyller en viktig oppgave i forsvaret av Norge. Heimevernet skal sikre og beskytte viktige installasjoner og objekt, de skal holde vakt og de skal overvåke. Heimevernet, som i dag teller rundt 41.000 mannskaper i landet, har lokalkunnskap som ikke kan verdsettes høyt nok. De siste åra har HV11 og Setnesmoen leir vært i spill i tre omganger. Det er derfor klokt å si at HV11 skal bestå. Forsvaret trenger forutsigbarhet, ikke mer vingling.

Blant de største partiene på Stortinget er det brei enighet om at Norge skal bruke mer penger på Forsvaret i åra som kommer. Målet er opp mot to prosent av Norges brutto nasjonalprodukt. Det innebærer at Norge skal øke forsvarsbudsjettene med rundt 17 milliarder kroner fram mot 2024. Forsvarssatsingen betyr at Norge skal bruke over 6 millioner kroner mer på Forsvaret hver dag. Når så store summer skal brukes på Forsvaret, er det ikke likegyldig hvordan pengene brukes. Forsvaret kan effektiviseres, ny teknologi kan tas i bruk, og det trengs nye fly og ubåter. Men det grunnleggende landforsvaret, som Heimevernet er en del av, må ikke svekkes. Krisesituasjoner andre steder i Europa har vist at det finnes andre måter å komme inn i et land på enn ved militær invasjon, for eksempel gjennom infiltrasjon. Faren for terror har økt. Et nærværende heimevern er en viktig del av å sikre Norges suverenitet og forhindre at krisesituasjoner oppstår. Forsvaret vi har, må få tid til å virke.

Forsvaret trenger forutsigbarhet, ikke mer vingling.