LEDER LØRDAG 2. SEPTEMBER

Forbedringen ingen går i fakkeltog for

«Overforbruket er en trussel mot kvaliteten i pasientbehandlingen.»

Kvalitetsforbedring For at pasienter skal få riktig og rask helsehjelp, blir den elektroniske pasientjournalen et viktig redskap. Torbjørg Vanvik leder arbeidet med den nye pasientjournalen.  Foto: Richard Nergaard

Overforbruket er en trussel mot kvaliteten i pasientbehandlingen.

Nyheter

Pengebruken i Helse Møre og Romsdal er urovekkende. I løpet av to måneder i sommer har helseforetaket brukt rundt 35 millioner kroner mer enn planlagt. Både styret og eieren av helseforetaket, Helse Midt-Norge, er urolig for hvordan overforbruket kan stanses. Det hviler et stort ansvar på skuldrene til direktør Espen Remme og de mange lederne i helseforetaket om å få kontroll på økonomien. Kursen må snus raskt, ellers kan overforbruket få konsekvenser for hvor gode helsetjenester innbyggerne i dette fylket kan regne med å få.

Det nye fellessjukehuset som skal bygges på Hjelset, vil bety et etterlengtet kvalitetsløft for pasienter og ansatte. Investeringen er beregnet til 4,2 milliarder kroner, og nysjukehuset skal etter tidsplanen være klart til innflytting tidlig i 2022. Det er en annen investering ingen har gått i fakkeltog for: Det digitale løftet helsesektoren skal gjennom. Helse Midt-Norge har fått i oppdrag å utvikle og prøve ut en ny totalløsning for datakommunikasjon. Poenget er at hver pasient skal ha én journal der sjukehistorien beskrives. Journalen skal være elektronisk. Både fastlegen, institusjoner som sjukeheim, kommunehelsetjenesten og sjukehusa skal ha tilgang til journalen. Med noen få tastetrykk skal den som skal gi helsehjelp, ha full oversikt over pasientenes helsehistorikk.

Denne datasatsingen har fått navnet Helseplattformen, og er en av de største investeringene Helse Midt-Norge har foran seg. De fire kommende åra, fra 2018 til 2021, tenker Helse Midt å investere 2,7 milliarder kroner i Helseplattformen.

Når informasjon om pasienten blir raskt tilgjengelig, kan pasienten få den beste behandlingen fra alle deler av helsevesenet. God pasientinformasjon er god kvalitet. Skal Helse Møre og Romsdal klare sin del av IKT-løftet, kan ikke helseforetaket fortsatte overforbruket av penger, måned etter måned, år etter år. Overforbruket er en trussel mot kvaliteten i pasientbehandlingen. De fleste politiske partiene lover mer penger til helsesektoren. Det er bra, men helseforetakene kan ikke ha et ukontrollert overforbruk i den daglige driften hvis man skal klare de nødvendige nyinvesteringene.