RB retter om Helse MR-tall

Romsdals Budstikke brakte feil tall i artikkel fra styremøtet i Helse Møre og Romsdal.
Nyheter

I torsdagens Romsdals Budstikke skriver vi at Helse Møre og Romsdal så langt i år har brukt 111 millioner kroner for mye. Det riktige er at de så langt i år (per juli) har brukt 94,75 millioner kroner for mye i forhold til nytt resultatkrav.

111 millioner er årsprognosen for overforbruk i forhold til opprinnelig resultatkrav. Målt mot nytt resultatkrav, forventer helseforetaket å havne på 123 millioner kroner i overforbruk.

Vi beklager feilen.


117 mill. i lønn til «usynlige» ansatte

De skal egentlig ikke være der. Men Helse MR har en «usynlig vekst» på 146 årsverk på to år.


PS: Feilen er rettet i artikkelen på Rbnett.