Mange tatt av UP

Kontroller både i Romsdal og på Nordmøre.
Nyheter

Tilsammen 28 tatt for høy fart.

UP har gjennomført to laserkontroller i Nordmøre og Romsdal torsdag kveld.  Det melder politiet i Møre og Romsdal på Twitter.

I laserkontrollen på fv. 663 på Farstad i Fræna  ble 9 bilførere ilagt forenklede forelegg på grunn av høy hastighet.

På E39 på Aspøya ble 19 bilførere ilagt forenklede  forelegg for fart, samt at UP skrev ut ett forelegg for mobilbruk.