Konfliktene i Nordmøre og Romsdal øker

Nabokrangler, hundeslagsmål, tyveri. Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal opplever landets høyeste økning i antall saker.

Daglig leder Tom T. Græger, daglig leder i Clerks.  Foto: Privat

Nyheter

Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal mottok 132 saker i første halvår av 2017. Det er en økning på hele 43,5 prosent fra samme periode i fjor, og er landets høyeste økning. Sakene? Nabokrangler, samværsavtaler, mobbing, falske festivalbilletter, tyveri, hundeslagsmål, vold.

– Innbyggerne som opplever urettferdighet som de er usikre på, har en unik mulighet til å bruke konfliktrådene for å få en nøytral gjennomgang av saken, sier daglig leder Tom T. Græger i det juridiske rådgivingsselskapet Clerks. All bistand fra konfliktrådene er gratis.

– Dette mener vi er en riktig og god måte å bruke skattepengene våre på, sier Græger.

Ungdom kan få hjelp

Samlet sett mottok Norges 22 konfliktråd 4115 saker i første halvår av 2017. Sekreteriatet for konfliktrådene opplyser til Clerks at konfliktrådene kan brukes av alle til blant annet nabokrangler, hundeslagsmål, samværsavtaler, arbeidsforhold og husleiekontrakter. Rådene behandler såkalte sivile saker, i tillegg til mindre alvorlige straffesaker som oversendes fra politiet.

– Å løse problematiske saker i konflikrådet er langt bedre enn å forsøke å bringe saken inn for retten. Konfliktrådet er et lavterskeltilbud der alle kan melde inn konflikter de ønsker å få meklet. Det mest positive er at ungdom so har tråkket feil kan få sin lovovertredelse behhandlet her i stedet for i en formell og kanskje skremmende rettssal, sier Græger.