Kristiansund dropper å anke sjukehusdommen

Senterpartiet: – Men vi har vel ikke brukt opp de 20 millionene.

18 politikere fra Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og et par uavhengige representanter stemte for å anke sjukehusdommen. 

Nyheter

Kristiansund anker ikke sjukehusdommen. Det er klart etter at forslaget om å anke bare fikk 18 stemmer i bystyret tirsdag. Det var Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne som ville ha en ekstrarunde i retten, men flertallet på 27 valgte å si at nok var nok.

Ikke brukt opp de 20 millionene

Senterpartiet, som fikk inn mange representanter som følge av sjukehussaka, gir seg ikke. Berit Frey viste til at det var mer penger å bruke.

– Vi vedtok vel at vi skulle kunne bruke opptil 20 millioner kroner, og så vidt jeg vet, er ikke disse pengene brukt opp ennå. Jeg mener vi skal anke, og så får kjæremålsutvalget avgjøre om vi får saka opp for Høyesterett eller ikke.

Også Geir Nordli, som ble sparket ut av Fremskrittspartiet, ønsket å anke til Høyesterett.

– Det er mye ondt blod mellom Romsdal og Nordmøre. Vi som tapte sjukehussaka vil også tape enda mer. Vi kommer til å miste flyplassen, vi blir færre innbyggere, boligprisene vil synke som en stein, og vi mister mange arbeidsplasser ved at sjukehuset på Hjelset får 600 færre ansatte enn det som i dag er i Molde og Kristiansund.

– Må ikke feige ut

– Vi må ikke feige ut nå. En anke vil gi gjenlyd i hele Norge, mente Geir Nordli som nå er uavhengig representant.

Også Ralph Herter i Miljøpartiet De Grønne ville anke. Han mener det er fullt mulig å arbeide videre med innholdet i det nye sjukehuset samtidig med at man har en ankesak gående. Han ble med på å fremme fellesforslag med Senterpartiet for å anke.

– Blodfattig

Fremskrittspartiet ved Erik Aukan ville ikke anke, men de la fram et alternativt forslag som innebar at bystyret gikk tilbake på sitt tidligere vedtak om fellessjukehus. dette fikk bare to stemmer.

Også Ap-veteranen Asbjørn Jordahl støttet tanken om å la være å anke - men å ta med i vedtaket at de ikke lenger støttet et fellessjukehus. Han mente rådmannens innstilling var blodfattig.

Ellers mente Arbeiderpartiet at man ikke skal anke saken.

– Vi i Kristiansund kommune kan ikke oppheve et vedtak om at det skal være et fellessjukehus, og en høring og to rettssaker viser at vi ikke kan gjøre om vedtaket om hvor sjukehuset skal plasseres, sa Kirsti Dyrnes (Ap).

Kjemper for to sjukehus

Stein Kristiansen (Rødt) har vært en markant stemme i sjukehussaka, og han stemte mot å anke. Men han vil fortsette med å kjempe for at både Molde og Kristiansund skal ha hvert sitt lokalsjukehus.

– Jeg gir ikke opp før vi ligger strøkne alle mann, sa Kristiansen.

Line Karlsnes i SV gikk mot anke.

– Å anke vil være å gi innbyggerne falske forhåpninger, mente hun.

Heller ikke KrF stemmer for anke.

– Vi har i to rettsrunder fått fastslått at loven ikke er brutt, sa Magne Berg (KrF).

Ripnes vil ha dialog

Dagfinn Ripnes (Høyre) vil ikke anke saka.

– Det er ikke tvil om at dette har vært en ferdigrigget prosess med et moldedominert helseforetak og deres våpendragere i Helse Midt. Men nå har vi tapt så det griner to ganger. Nå må vi bruke kreftene til å gå i dialog og sørge for et best mulig tilbud til innbyggerne.

Per Sefland (Venstre) mente heller ikke det hadde noe for seg å anke saka inn for en ny rettsinstans.

Vedtok et tillegg

Rådmann Arne Ingebrigtsen hadde foreslått flere punkt som kunne være med i vedtaket om å ikke anke. Han listet dette opp slik:

«Kristiansund kommune vil i sitt videre arbeid vektlegge å arbeide for et best mulig helsetilbud for innbyggerne på Nordmøre gjennom bl.a:

- At det blir et fullverdig tilbud i det nye fellessykehuset.

- Krav om etablering av en fullverdig barneavdeling ved fellessykehuset.

- Gjennom Regionalt senter for Helseinnovasjon sikre utvikling av nye helsetjenester i bygningsmassen til sykehuset i Kristiansund.

- Distrikts medisinsk senter i Kristiansund med dagkirurgi.

- Fullt fokus på at det ikke skal skje nedbygging av sykehuset i Kristiansund før det nye fellessykehuset står klart.

- Arbeidsplasserstatninger i Kristiansund, avklare hvilke nye statlige funksjoner som kan etableres.

- Tilbudet på Hjelset og i Kristiansund må være tilsvarende det som har vært eller bedre.

- Utvikling av Helseinovasjonssenteret.»

Dette ble vedtatt mot seks stemmer.

Et tilleggspunkt fra Venstre om også å kjempe for bedre vegforbindelser mellom Nordmøre og det nye sjukehuset ble vedtatt mot Geir Nordlis stemme.

Uenighet blant advokatene

I forkant av ankebehandlingen fikk politikerne tilsendt en alternativ innstilling fra advokat Kjetil Wedervang Mathiesen. Det skapte noe forvirring blant de folkevalgte, ettersom kommuneadvokat Birgitte Røsgaard hadde innstilt på å ikke anke.

Rådmann Arne Ingebrigtsen forklarte dette slik:

– Tidligere hadde vi en flat struktur med tre kommuneadvokater, og en av disse representerte oss i tingretten. I dag har vi en kommuneadvokat (Røsgaard) som er leder for tre advokater. En av disse er advokaten (Wedervang Mathisen) vi brukte i den første rettsrunden, og det er hans syn på saken som er sendt ut i ettertid. Men innstillingen om å ikke anke kommer fra kommuneadvokaten og et flertall på kommunens advokatkontor, sa Ingebrigtsen.