- Sylvi ga meg 130.000 kroner mer i lønn

Vestnes-bonden Kristen Stokkeland (57) er storfornøyd med lønnsomheten på gården etter at Fremskrittspartiet fikk landbruksministeren.  – Takk, Sylvi, du ga meg mellom 130.000 og 150.000 kroner mer i årsinntekt, sier Stokkeland.

- Endelig har vi hatt ei regjering som har prioritert oss heltidsbønder. Jeg fikk økt årsinntekta med mellom 130.000 og 150.000 kroner etter første jordbruksoppgjøret med Sylvi Listhaug som landbruksminister, sier gårdbruker Kristen Stokkeland i Vestnes.  Foto: RICHARD NERGAARD

Nyheter

VESTNES: Mandag morgen tok Kristen Stokkeland imot landbruksminister Jon Georg Dale og innvandrings- og inkluderingsminister Sylvi Listhaug på Vestnesgarden  en av de eldste og største gårdene i Vestnes. Samtaletemaet ble raskt landbrukspolitikk. Og Stokkeland er full av lovord om den blåblå regjeringas effekt på hans hverdag.

- Det har vært godt å være heltidsbonde de siste åra. Det første jordbruksoppgjøret etter at Sylvi Listhaug ble landbruksminister fikk jeg mellom 130.000 og 150.000 kroner i lønnsøkning. Nå føler jeg meg prioritert som heltidsbonde, sier Kristen Stokkeland.

I Vestnes har Kristen Stokkeland den tredje største garden. Melkeproduksjonen er på 400.000 tonn årlig, pluss at han leier et bruk med melkekvote på 90.000 tonn i Tresfjord.

Fullt så fornøyd er ikke bonden med Bondelaget.

- Når Bondelaget er inne og fordeler pengene etter jordbruksoppgjøret, skal alle grupper bønder bli prioritert. Vi som er heltidsbønder og som vil investere og satse, blir ikke prioritert. En journalist eller lærer med 50 sauer skal tilgodesees med like mye. Småbrukarlaget konsentrerer seg om de små. Det er realt. Men Bondelaget greier ikke å prioritere. Hvor blir det av solidariteten med heltidsbøndene? sier Stokkeland.

- Hvor mye tjener du som bonde?

- På denne gården tjener jeg nå 700.000-800.000 kroner i året. Det er ikke akkurat 37,5 timers arbeidsuke, men så lenge du føler deg verdsatt og trives, gjør det ikke noe at arbeidsdagene er lange, sier Kristen Stokkeland.

- Hvordan vil du belegge at landbrukspolitikken Listhaug og Dale har ført, har vært til fordel for heltidsbøndene?

- Du kan se til Vestnes. Her har ikke vært investert så mye noen gang som etter at denne regjeringa kom. Minst 50 millioner kroner er her investert i nye driftsbygninger for unge bønder. Regjeringa har tatt bort begrensningen på arealtillegg og på husdyrtilskudd. Det har ført til at det lønner seg å investere og tenke stordrift. Matproduksjonen øker. Enkelte år da Arbeiderpartiet styrte regjeringa, fikk jeg gode tilbud, men Bondelaget forhandlet bort det som skulle kommet heltidsbønder som meg til gode. Heltidsbøndene har mer å takke Listhaug og Dale for, mener Stokkeland.

Vestnesgården har vært i Stokkelands slekt siden 1820. Driftsbygningen brant ned i 1982, og ble bygget opp igjen i 1983. I dag har Kristen Stokkeland rundt 700 dekar innmark.

Planen er at dattera Nikoline Frøyset Stokkeland skal ta over den store gården. I dag er Nikoline advokat og jobber i Helsedirektoratet.

- Jeg håper retninga dagens regjering har lagt opp til, fortsetter. Da kan gården fortsatt drives aktivt, som melkebruk med noe kjøttproduksjon. Nikoline kan jobbe som jurist i tillegg til gårdsdrifta. Det kan jo være lurt, for timesatsen for advokater er vel en litt annen enn for oss gårdbrukere.

- Hva er rådet ditt til Nikoline når hun tar over gården?

- Stå på! Målet må være å produsere mer mat. Og så må drifta gjøres enda mer miljøvennlig, blant annet med å skifte ut alle lys til ledlys, og spare strøm, sier Kristen Stokkeland.