LEDER LØRDAG 26. AUGUST

Flere syklister krever tilrettelegging

«Ved flere av kommunens skoler er det mangelfull tilrettelegging for syklende.»

SYKKELKONTAKT Björn Gregull er sykkelkontakt og overarkitekt i Molde kommune. Han jobber med en kartlegging av situasjonen for elever som vil sykle til skolen.  

Ved flere av kommunens skoler er det mangelfull tilrettelegging for syklende

Nyheter

Gjennom flere artikler har Romsdals Budstikke sett på hvordan Molde kan bli en bedre by for gående og syklende. Regjeringen har et mål om at åtte av ti elever bør sykle eller gå til skolen. Skal dette være et oppnåelig mål i Molde må det et krafttak til. Ambisjoner må følges opp med konkrete tiltak. Ved flere av kommunens skoler er det mangelfull tilrettelegging for syklende. Ifølge kommuneplanen trengs det 1000 til 1200 nye sykkelstativ ved skolene i Molde.

Trygghet på skolevegen er viktig. Ønsker kommunen at barn og unge skal bruke sykkel må man legge til rette. Dette gjelder forhold på skolevegen, men det er også viktig hvordan skolen tilrettelegger for parkering. For mange barn er sykkelen en av de mest kostbare gjenstandene de får ansvar for. En god sykkelparkering skaper trygge og forutsigbare rammer. Da kan eleven låse sykkelen på et fast sted uten bekymring. I tillegg skaper det orden og mer forutsigbar trafikkavvikling rundt skolegården. Ved flere skoler er parkering en utfordring i dag. Dette gjør barna utrygge. Derfor er kartleggingen som nå gjennomføres viktig.

Reisevaneundersøkelsen viser at det få som sykler i kommunen, men man mangler konkrete tall fra skolen. Molde har gjentatte ganger havnet langt nede på Sykelistenes Landsforening sin liste over landets sykkelbyer. Kommunen har nå tatt tak i denne problemstillingen. Det er positivt at man nå har fått opp øynene for dette, men vi er bekymret for tempoet. Sykkelkontakt Bjørn Gregull i Molde kommune tror prosjektet kan ta 3–4 år. Ved skolestart var det flere skoler som gjennomførte trafikksikkerhetstiltak. Samarbeidet mellom skolene, kommunen, vegeiere og foreldre er viktig for å skape en trygg skoleveg. Ambisjonen om at flere skal gå eller sykle til skolen er riktig.