Klart for Romsdal Sparebank

Enighet om fusjonsavtale mellom Bud, Fræna og Hustad Sparebank og Nesset Sparebank.

I samme bank: Banksjefene Jan-Borge Silseth (t.v.) i Nesset Sparebank og Odd Kjetil Sørgaard i Bud, Fræna og Hustad Sparebank forbereder sammenslåing.  Foto: Egil H Torvik

Nyheter

Forstanderskapet i Bud, Fræna og Hustad Sparebank og generalforsamlingen i Nesset Sparebank har inngått avtale om å slå sammen virksomhetene, skiver bankene i en felles pressemelding sendt ut seint tirsdag kveld.

«Målet med fusjonen er å skape en mer slagkraftig bank i Romsdal og sørlige deler av Nordmøre og være godt posisjonert for fremtiden. Navnet på den nye banken er Romsdal Sparebank», skriver banksjef Odd Kjetil Sørgaard i Bud, Fræna og Hustad Sparebank og banksjef Jan-Børge Silseth  i Nesset Sparebank i pressemeldingen.

Her går det også fram at den fusjonerte banken vil få en forretningskapital på i overkant av 6 milliarder kroner. Hovedkontoret blir i Elnesvågen med et fullverdig avdelingskontor i Eidsvåg. I tillegg vil banken ha avdelingskontor i Molde.

«Vi har tro på at en fusjon vil gi en sterk lokalbank for Romsdalsregionen og sørlige deler av Nordmøre, med lokal beslutningsevne og bred kompetanse», skriver banksjefene.

Sammenslutningen må godkjennes av myndighetene og skal etter planen være gjennomført i løpet av 1. kvartal 2018.