Tar ATV-bot til retten

Fræna-mann fikk 20.000 kroner i bot for kjøring i naturreservat.

Gjentar seg Naturreservatet Gule/Stavikmyrene i Fræna har flere ganger vært utsatt for ulovlig kjøring med motorkjøretøy. Dette bildet er fra februar 2016.   Foto: Privat

Nyheter

En mann i 20-åra fra Fræna møter frivillig opp i Romsdal tingrett 19. oktober for å prøve ei bot for 20.000 kroner for retten.

Mannen har nektet å vedta forelegget han fikk for ulovlig kjøring med motorkjøretøy i naturreservatet Gule/Stavikmyrene i februar i år.

Bryter to lover

Forelegget på 20.000 kroner ble utstedt av politiadvokat Laura Havdal i Møre og Romsdal politidistrikt etter at han lørdag 11. februar kjørte ATV i det fredete området, og satte merkbare spor etter seg.

Det er et brudd på både naturmangfoldloven og motorferdselsloven.

Beløpet kan øke

Beløpet på 20.000 kroner innebærer noe strafferabatt, med forutsetningen om at bota vedtas og sparer systemet for merarbeid. I retten vil påtalemyndigheten derfor legge ned påstand om en økning til 24.000 kroner, eller fengsel i 48 dager om den ikke betales.

Problem i flere år

I februar 2015 gikk Fylkesmannen og Statens Naturoppsyn ut og advarte mot skadene slik kjøring gjør på naturen.

– Det er en grunn til at dette området har hatt status som naturreservat i snart 20 år. Det er et av de større verneområdene for myr i hele fylket. Området har en unik verdi og særpreg. Derfor ser vi så alvorlig på dette, sa fagansvarlig for naturforvaltning hos Fylkesmannen, Ola Betten, til Romsdals Budstikke.