Stabilt lave renter i Lånekassen

Tidligere studenter kan spare flere kroner årlig når rentene i Lånekassen fra 1. september settes ned med inntil 0,02 prosent.
Nyheter

Renten er nå 2,227 prosent for tre års bindingstid, 2,472 prosent for fem år og 3,047 prosent for ti år.

Det er en nedgang på 0,02 prosent for femårsrenten og 0,01 prosent lavere for ti års bindingstid. Treårsrenten er uendret.

Den flytende renten på studielånet vil være 2,188 prosent fra samme dato, noe som er 0,02 prosent lavere enn i juli og august. Renten i Lånekassen kan endres seks ganger årlig.

Et stort flertall, 577.900, av dem som for tiden betaler tilbake på lån i Lånekassen, har flytende rente, mens 66.900 kunder har fastrente.

Kunder som ønsker å binde renten fra 1. september, kan gjøre det mellom 10. og 17. august.