Tar oppgjør med negativitet i Kristiansund

«Fake news», sier rådmannen, og tilbakeviser negative påstander om «byen oss». Som at de alltid taper for Molde.

Budskap til medarbeiderne «Kjære medarbeidere. Ikke  la oss bli farget av negativiteten,  men fortsett det fantastiske arbeidet dere gjør, inn i andre halvår. De fleste piler peker nå  oppover i  Kristiansund,» skriver rådmann Arne Ingebrigtsen i kommunens egen infoavis.   Foto: Erik Birkeland

Nyheter

Rådmann Arne Ingebrigtsen tar nå et offensivt oppgjør med en del innbyggeres negative holdninger om Kristiansund. Han lister opp en rekke påstander som han - med litt andre ord - mener er tull og tøys. Det gjør han i siste utgaven av Informasjonsbladet for Kristiansund kommune

«Grunnleggende feile påstander»

I infobladet skriver han at Kristiansund kommune og kommunens medarbeidere ofte settes i et dårlig lys gjennom «en økende bruk av alternative fakta i sosiale medier». Han mener dette skjer «i  en stadig tettere politisk kamp frem mot Stortingsvalget 11. september».

– Lange diskusjoner pågår på Facebook, artikler og leserinnlegg skrives og kommenteres. Mye er basert på grunnleggende feile påstander om hva som gjøres galt i kommunen vår. Men det selger, og hva er vel bedre enn fake news som bygger på alternative fakta? Men  er  det  heldig for Kristiansunds selvbilde og omdømme? Neppe.»

Han lister så opp en rekke negative utsagn som han deretter tilbakeviser, les bare:

«Kommunale byggeprosjekt har en tendens til å sprekke»

- Nei, kommunens byggeprosjekter har en tendens til IKKE å sprekke. Nordlandet Ungdomsskole ble for eksempel ferdigstilt 10 millioner under budsjett.

«Vi taper stadig for Molde»

- Nei, vi gjør ikke det. Vi kan tape enkeltsaker eller lengre prosesser, men sittende bystyre har ikke tapt enkeltsaker i konkurranse med Molde. Vi tapte kampen om politimesteren mot Ålesund, men etter iherdig politisk og administrativ innsats, fikk vi kompensert dette med omtrent 70 nye statlige  arbeidsplasser,  et  antall  som  vesentlig  overstiger  det  reduksjonen i politiet utgjør. Og dersom noen skulle lure på det, så har netto driftsresultat i kommuneøkonomien forbedret seg mer i Kristiansund enn i Molde, skriver han.

«Vi taper kompetansekampen i fylket»

- Det stemmer ikke. Kristiansund har for første gang i historien passert Molde og Ålesund i grunnskolepoeng, altså hvor gode resultater våre elever leverer. Sett i lys av at vi ligger lavt på levekårsundersøkelsene, er dette et fantastisk resultat. I tillegg vet vi at fagarbeiderne er ettertraktet. Det finnes to fagskoler i fylket. Den ene ligger i Kristiansund.

– Det andre behovet vi har er helsefag og sykepleiere. Det finnes også her. Et nytt studietilbud i velferdsteknologi starter ved Høgskolesenteret i Kristiansund nå i høst.

«Siste nordmøring kan slå av lyset»

- Lyset kan bare stå på. I kommunebarometeret, som er en nasjonal rangering av kommunale tjenester, slår Kristiansund både Molde og Ålesund for første gang i historien. I Kommunekompasset som måler en kommunes forvaltningsmessige  kvalitet  og  kraft  ble  Kristiansund  best i landet i 2016, og med høyeste score siden Bærum i 2013.

«Med et så sårbart næringsliv er det ikke rart vi sliter»

- Kristiansund har et svært allsidig næringsliv og er ikke så oljeavhengig som det hevdes. Styrkeanalysen i Norge viser at Kristiansund har den 5. høyeste næringsbredden og arbeidsplassvariasjonen i landet.

«Vi må tenke stort, nytt og hive oss på Ocean Space Center»

Kristiansund har besluttet bygging av Bolgen havteknologisenter. Dette blir regulert på størrelse med Vestbase, og betydelig større enn Ocean Space Center. Men, som i de fleste disipliner er Trondheim det akademiske tyngdepunktet og Kristiansund det utførende tyngdepunktet som også er mer plasskrevende. Det jobbes godt og målrettet fra næringslivet og Nordmørskommunene opp mot NCE Aquatech Cluster og andre aktører både fra Smøla, Aure og Kristiansund.

«Med denne arbeidsledigheten går det nedenom og hjem»

– Under sittende  bystyreperiode  (og  til  juni  2017) har arbeidsledigheten gått ned 0,3 prosent i Kristiansund og opp 0,3 prosent i Molde.

«Vi må kunne omstille oss, slik som i tidligere tider»

-  All honnør til næringslivet som i en krevende tid har klart en voldsom omstilling til nye vekstnæringer. Under nåværende oljekrise vokste ledigheten Kristiansund med under 2 prosent. Det er veldig godt levert.

«Denne ville styringen kjører kommunen rett på dunken»

- Fylkesmannen var akkurat innom og skrev oss av Robek.»

– De fleste piler peker oppover

Til slutt kommer rådmannen med en oppfordring til alle kommunens ansatte om ikke å la seg farge av negativiteten om byen:

«Kjære medarbeidere. Ikke la oss bli farget av negativiteten, men fortsett det fantastiske arbeidet dere gjør, inn i andre halvår. De fleste piler peker nå oppover i Kristiansund. Mens vi leter etter flere piler som kan peke riktig vei, er det viktig at dagens tjenestetilbud viderefører nivåhevingen. Hver svettedråpe teller. Det gjør hver tåre også.»

Og han gir en forsikring til byens innbyggere:

«Kjære innbygger. Det er bare å gå de neste to månedene i møte med stor ro. Hundrevis av kommunalt ansatte vil fortsatt være på jobb gjennom hele sommeren for å sørge for at du, dine og ditt skal ha en trygg og god sommer. Ha en fantastisk sommer.»