Kjørte flyttelass i amfetaminrus

En mann i 30-åra bosatt i Molde er i Sunnmøre tingrett dømt for å kjøre bil mens han var påvirket av amfetamin og MDMA.
Nyheter

Det var en kveld i januar mannen ble stoppet ved Color Line stadion på veg til Spjelkavika med flyttelasset til en venn. Mannen tilstod i retten å ha brukt rusmidler natten før han kjørte bilen.

Blodprøven viste at mannen hadde både amfetamin og MDMA i blodet, og i en toksologisk analyse ble det slått fast at mannen med all sannsynlighet var påvirket tilsvarende en promille over 0,5 og med liten til en viss sannsynlighet over 1,2.

Retten la straffeskjerpende retning vekt på at det satt en passasjer i bilen. Samtidig var det formildende at mannen ga en uforbeholden tilståelse.

Mannens førerkort ble beslaglagt i forbindelse med denne saken. Han forklarte i retten at han hadde mistet jobben som følge av at han ikke kunne kjøre bil.

Retten la imidlertid til grunn at høyesterettspraksis sier at domstolene ikke skal redusere tapstiden på grunn av at siktede er avhengig av førerkort for å utøve sitt yrke.

Mannen i 30-åra ble dømt til 18 dager betinget fengsel, med en prøvetid på to år. Videre mister han førerretten i ett år og må betale en bot på 10.000 kroner.

Saken ble ført for retten i slutten av juni.