Flere «grønne ferjer» Molde - Vestnes

Nyferjene skal krympe CO2-utslippet med 17.000 tonn - hvert år. Og så kommer hydrogen-ferja.

MF Fannefjord  Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

Statens vegvesen utlyste torsdag kriteriene for de ferjene som skal trafikkere Molde - Vestnes i en ny anbudsperiode.

Blant strekningene som ble lagt ut, var Molde - Vestnes:

«Over Romsdalsfjorden skal det være fire ferjer med krav om to helelektriske og to som skal kunne ta ladning på hver tur og med biodrivstoff eller LNG (flytende naturgass) som alternativ til elektrisitet. Kravene vil redusere CO2-utslippene med 17.000 tonn/år i forhold til dagens løsning,» skriver vegvesenet i pressemeldinga.

I dag går det to gassferjer i ruta Molde - Vestnes. Som kjent var Molde hjemmehavn for verdens første ferje drevet på flytende naturgass, MF Glutra.

Verdens første hydrogen-ferje

Vegvesenet lyser samtidig ut en egen utviklingskontrakt der målet er å få bygd verdens første hydrogen-ferje:

– Statens vegvesen utfordrer nå rederier og teknologimiljøer til å lage en delvis hydrogen-dreven ferje. Utviklingskontrakten vil legge et økonomisk grunnlag for å pløye ny mark. Dette er et viktig skritt i det grønne skiftet i maritim sektor. Det er viktig for å gjøre ferjedriften vår grønn, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i pressemeldinga.

Prosjektet vekker stor internasjonal oppmerksomhet.

Vegvesenet opplyser at det var tilsvarende utviklingskontrakt som muliggjorde verdens første rene batteriferje i drift i et ordinært samband, mellom Lavik og Oppedal over Sognefjorden fra februar 2015.

– Elferja «Ampere» ble satt i drift bare fire år etter at utviklingsarbeidet startet, skriver Vegvesenet. Og:

– I dag finnes det ikke sammenlignbare hydrogen-drevne fartøy i drift. Ambisjonen er å skyve nullutslippsteknologi et langt skritt videre. Det vil kreve et stort utviklingsarbeid for å bunkre og drifte et fartøy med hydrogen. Det blir kjernen i teknologiutviklingen, sier vegdirektøren.

Utviklingsferjen skal gå på sambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik på rv. 13 innenfor Stavanger. Drift av sambandet i ti år inngår i kontrakten.

Kravene i kontrakten vil redusere CO2-utslippene med over 4.000 tonn/år i forhold til i dag.

LES PRESSEMELDING HER