KRONIKK

Innovasjon Norge bryter med sin visjon

Førsteamanuensis Peder Inge Furseth med synspunkt på hvordan Innovasjon Norge burde stimulere til mer innovasjon.

Vignettbilde 

Innovativ: Innovasjonsmidler i Norge burde heller gå til å bistå bedrifter for å øke deres innovasjonspotensial enn å skape mer innovasjon i offentlig sektor, skriver artikkelforfatteren. Brunvoll AS i Molde ble nettopp kåret til Norges smarteste industribedrift. 

Nyheter

Innovasjonsmidler burde heller gå til å bistå bedrifter for å øke deres innovasjonspotensial, enn å skape mer innovasjon i offentlig sektor.l

Innovasjon Norges visjon er å gi lokale ideer globale muligheter. Det er en visjon om vekst. Men i årets innovasjonstale er det sentrale poenget å redusere utgiftene for offentlig sektor i Norge. Dermed bryter organisasjonen med sin egen visjon.

Norge må skape vekst, i små så vel som i store bedrifter. Det er bare vekst i private bedrifters inntjening som kan skape mer velferd i Norge.
Økt velferd kan bare finansieres gjennom økte skatteinntekter. Vi kan ikke spare oss til vekst gjennom å kutte i offentlig sektor.

Gamle innovasjonsverktøy

Utgangspunktet for årets Innovasjonstale er at det innen ca 15 år blir et gap mellom inntekter og utgifter på statsbudsjettet – et gap som øker med 5 milliarder kroner per år fra år 2030. Talen ble først holdt i Oslo 31. mai, og i Molde 20. juni.

Innovasjon Norge (IN) ser «bare én løsning som virkelig monner»: Norge må, som det het i talen, redusere utgiftene. Norge må enten kutte i velferdstilbudet eller øke produktiviteten i offentlig sektor. En skulle nærmest tro at Innovasjonstalen var et resyme av politiske debatter som har gått trøtt – hvor i all verden er det innovative?

Staten skal i følge IN redusere utgiftene ved å legge vekt både på organisatorisk innovasjon og radikal innovasjon i offentlig sektor, og gjennom et innovasjonssamarbeid mellom offentlig og privat sektor. Dette høres tilforlatelig ut.

Å trekke frem organisatorisk innovasjon er å pusse støv av et gammelt innovasjonsverktøy; hvorfor er dette plutselig aktuelt? Det finnes andre og bedre perspektiv for å skape innovasjon i offentlig så vel som i privat sektor.

Innovasjon i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal har en egen forsknings- og innovasjonsstrategi (FoI) for 2016-2020. Denne strategien utformes i tett samarbeid med IN. Årets innovasjonstale er til liten hjelp for denne FoI-strategien. Næringslivet i fylket består blant annet av maritim og marin næring, møbel, petroleumsnæring, samt underleverandører og andre viktige næringer som reiseliv. Dette næringslivet bør heller fokusere på tjenesteinnovasjon enn på organisatorisk innovasjon, noe vi utdyper nedenfor.

Brunvoll AS i Molde ble nettopp kåret til Norges smarteste industribedrift. Den legger vekt på digitalisering, kompetanse og hardt arbeid, og nye forretningsmodeller. Bedriften er en ledestjerne for norske bedrifter. Innovasjonsmidler i Norge burde heller gå til å bistå bedrifter for å øke deres innovasjonspotensial enn å skape mer innovasjon i offentlig sektor.

Feil premiss

I Innovasjonstalen fikk vi høre at samarbeidet mellom offentlig og privat sektor kan skje både gjennom stegvise, små innovasjoner; gjennom radikal, banebrytende innovasjon; og ved imitasjon av det de beste gjør. Dette er selvsagte samarbeidsmåter. Men det er langt fra INs egen visjon om vekst.

IN-sjefen sa deretter dette: «Bare dersom vi lykkes med organisatorisk innovasjon kommer vi til å lykkes med digital transformasjon her i landet».

Dette er et premiss som er feil. Helt feil. Det er mange andre forutsetninger for å lykkes med digital transformasjon. Selv om vi lykkes med organisatorisk innovasjon trenger vi ikke lykkes med digital transformasjon – det er en hel rekke andre forhold som avgjør om virksomheter i Norge kan lykkes med digital transformasjon.

Radikal innovasjon i offentlig sektor?

Til slutt i Innovasjonstalen kom tre anbefalinger for hvordan skape mer radikal offentlig-privat innovasjon: Norge må bli et foregangsland på offentlig innovasjon; organisatorisk innovasjon må settes høyt på agendaen for treparts-samarbeidet; og få frem flere offentlige ledere som drivere radikal innovasjon.

Innovasjon er absolutt mulig i offentlig sektor om innovasjonen kommer i små eller moderate porsjoner.
Å kunne skape radikal innovasjon er noe som trolig aldri kommer til å skje i offentlig sektor. Store organisasjoner, som et byråkrati, lider av strukturell og kulturell treghet; det er stive organisasjonsstrukturer, og stiv kultur. Mye forskning viser at slike organisasjoner i beste fall kan håndtere små innovasjoner.

Hva bør Innovasjon Norge gjøre?

Jeg ser for meg at Innovasjon Norge heller burde ta tre grep enn å fokusere på organisatorisk innovasjon og radikal innovasjon i offentlig sektor:

1) Innovasjon Norge må konsentrere seg om å stimulere til vekst i norsk næringsliv – det er i hovedsak et økt antall bedrifter i privat sektor som kan skape vekst for norsk økonomi, og dermed for velferdssamfunnet vårt.

2) IN må slutte med floskler som at Norge skal bli ‘foregangsland’ og ‘verdensmester i innovasjon’. Disse uttrykkene brukes i Innovasjonstalen og i Drømmeløftsrapporten. Norge ligger under gjennomsnittet av innovasjonsgrad ifht EU. Norges innovasjonsevne har falt betydelig i forholds til EUs siden 2011, jf vedlagte figur. Og mens Sverige og Finland rangeres blant de tre fremste landene på innovasjon år etter år, enten det måles av EU eller i Global Innovation Index eller Bloombergs Indeks eller noe annet, er Norge som regel rangert mellom nummer 15 til 20, noen ganger svakere enn dette.

3) IN må fokusere på tjenesteinnovasjon. Dette er noe annet enn organisatorisk innovasjon. Tjenesteinnovasjon utvikler nye logikker for forretningsmodeller og software-plattformer, som for eksempel Uber eller AirBnB. Tenk på hvordan tjenestene rundt smart-telefoner skaper økonomisk inntjening. Norsk industri må bli mer fokusert på å skape verdi gjennom software og tjenester. Tjenesteinnovasjon er en forståelse som er relevant langt utenfor servicenæringen.

Innovasjonstalen gjentas en rekke steder i Norge i juni. Det er lite nytt i denne talen.
Innovasjon Norge fremstår som en organisasjon som ikke følger sin egen visjon, i alle fall ikke på noen konkret måte.
Innovasjon Norge forvalter skattebetalernes penger. Disse kan brukes på en bedre måte enn til å forsøke å skape mer radikal innovasjon i offentlig sektor.
Norge trenger mer enn noen gang at etablerte bedrifter fornyer sine produkter, tjenester, forretningsmodeller, og software-plattformer.

Peder Inge Furseth, førsteamanuensis Handelshøyskolen BI, Nydalen og Høgskolen i Molde

--------

Vil du skrive i På tråden?  Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg?  Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du  meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg  Nordvest Debatt på Twitter

Følg  Nordvest Debatt på Facebook