Smøla-rådmann anbefaler trønder-nei

Gjør som kollegaen i Kristiansund - anbefaler samarbeid framfor grenseflytting.

SMØLA Rådmann Kirsten Stensø Skaget mener Smøla skal gå for for å styrke samarbeidet med Trøndelag, framfor å endre regiongrensene.   Foto: ANM

Nyheter

Rådmann Kirsten Stensø Skaget på Smøla gir samme anbefaling til sitt kommunestyre som Kristiansund-rådmann Arne Ingebrigtsen har gitt til sine politikere. Som vi tidligere har skrevet, skal Kristiansund behandle spørsmålet om tilknytning til Trøndelag i morgen tirsdag.


Rådmannen vil si nei til Trøndelag

Kristiansund-rådmannen vil heller styrke samarbeidet på Nordmøre.

 

På Smøla skal både formannskap og kommunestyre behandle spørsmålet om regiontilhørighet torsdag, skriver Tidens Krav.

I innstillinga fra Smøla-rådmannen står det at kommunen skal arbeide for å styrke samarbeidet, framfor å endre regiongrensene. Videre oppfordrer hun Orkidé - Nordmøres regionråd - til å ta initiativ til mer samarbeid mellom Nordmøre og Trøndelag, og dessuten å jobbe for flere statlige arbeidsplasser til region Møre og Romsdal.

Kommunestyret på Smøla har lagt til grunn at Aure og Kristiansund velger samme regiontilhørighet. Men enn så lenge vet ikke Smøla-rådmannen hvilken innstilling som vil bli lagt fram for politikerne i Aure kommune. Der går det mot en politisk behandling av saka først etter ferien.

Her er hele innstillinga:

«1. Smøla skal arbeide for å styrke og utvikle samarbeidet på Nordmøre framfor å gå videre i prosessen om endret regiontilhørighet.

2. Smøla oppfordrer Orkidé – Nordmøre regionråd til å ta initiativ overfor Trøndelag for å starte en prosess som skal utvikle samarbeidet mellom Nordmøre og Trøndelag. Prosessen skal ta høyde for å eliminere ulemper med fylkesgrensene. Samarbeid om infrastruktur og kommunikasjonsløsninger som knytter de to regionene tettere sammen er viktig og nødvendig for innovasjon og utvikling i hele aksen.

3. Smøla oppfordrer Orkidé – Nordmøre regionråd til å delta i prosessen med etablering av region Møre og Romsdal, bl.a. for at plassering av eksisterende statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser skal vurderes på nytt for å få en jevnere geografisk fordeling. Den geografiske fordelingen må også ha fokus ved etablering av nye statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser i regionen.

4. Dersom det viser seg at region Møre og Romsdal blir for liten mellom en stor Vestlandsregion og en stor Trøndelagsregion, skal Smøla arbeide for etablering av region Midt-Norge, bestående av Trøndelag og hele eller deler av Møre og Romsdal.»