Disputerer for doktorgrad om lakselus

Mathias Stølen Ugelvik fra Midsund har forsket på lakselusens utvikling i oppdrettsmiljø.

Mathias Stølen Ugelvik  Foto: Privat

Nyheter

Midsundingen skal tirsdag 20.juni disputere ved Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet har fått tittelen «Salmon lice as models for understanding life history evolution of parasites under intensive farming».

Her tar Mathias Stølen Ugelvik for seg hvordan menneskelig aktivitet, som intensivert matvareproduksjon, drastisk kan endre de økologiske forholdene til levende organismer. Lakseoppdretten ved norskekysten har økt kraftig de siste ti årene, og lakselus er ei stor utfordring for industrien.

Lakseoppdrett introduserer lakselus for andre økologiske forhold enn hva den finner under naturlige forhold, karakterisert av stor tilgang på mottakelige verter(laks) og kortere levetid på grunn av kjemikaliebruk og slakting av laksen, skriver Stølen Ugelvik på uib.no

Påvirket av mennesker

– Vi forventa derfor basert på evolusjonær teori at lakselus fra områder med lakseoppdrett bruker meir ressurser på tidlig reproduksjon enn lus frå områder uten oppdrett. Siden lakselus er avhengig av ressursar fra en vert for å reprodusere og overleve, vil en økning i tidlig reproduksjon også kunne gjøre at lakselusa fra områder med oppdrett fører til mer skade på verten, forklarer Stølen Ugelvik på hjemmesidene til Universitetet i Bergen.

For å undersøke hypotesen, har biologiske egenskaper og virulens hos lakselus blitt sammenlignet mellom ulike lokaliteter i Atlanterhavet. To  av dem med lakseoppdrett - og to uten.

– Vi fant ulikheter, omtrent som vi forventet. Både i forhold til reproduskjone, og overlevelsesevne. Vi fant også at lakselus fra området med lakseoppdrett var mer skadelige for verten. Dette tyder på at økologiske forhold i laksemerdene selekterer for meir skadelige lakselus.

Mathias Stølen Ugelvik har en mastergrad i evolusjon og økologi fra Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet er utført ved Universitetet i Bergen under rettledning av Arne Skorping og Adele Mennerat.