Sa ja til riving og nybygg i Hatlelia

Kommunestyret i Molde sier ja til ny barnehage.

Skal rives: Kommunestyret i Molde har sagt ja til å starte planlegging og prosjektering av ny barnehage.   Foto: Øystein Bjerkeland

Nyheter

Dermed følger de vedtakene i formannskapet og Plan- og utviklingsutvalget.

Eksisterende bygningsmasse skal fjernes og et nytt bygg over to etasjer skal prosjekteres så snart som mulig. Nybygget skal få plass til cirka 90 barn, mot dagens 70.

– Vi må tilpasse bygget slik at det ikke tar for mye av utsikten for dem som bor bak, sa Frøydis Austigard (V) under debatten torsdag.

Flere trakk også fram de trafikale utfordringene som kan oppstå med en større barnehage. Politikerne var enige om at det må etableres ei god sone for levering og henting av barn. Noen var også innom miljøaspektet.

– Vi håper dette blir et bygg i bærekraftige materialer, sa SVs Kim Thoresen-Vestre.