Bare gjenvalg i Istad-styret

Torgeir Dahl fortsetter som leder.
Nyheter

Generalforsamlingen i Istad AS gjenvalgte hele styret. Det vil si at Torgeir Dahl fortsetter som styreleder. Også blant de personlige varamedlemmene var det stort sett bare gjenvalg. Det betyr at Istad-styret ser slik ut:

Torgeir Dahl leder (Moldekraft AS) - vara: Svein Håkon Ranvik

Henning Villanger nestleder (Statkraft Holding) - vara: Asbjørn Grundt

Gerd Marit Langøy (Molde kommune) - vara: Britt Janne Tennøy

Kyrre Olaf Johansen (Moldekraft AS) - vara: Finn Tore Sylte

Kristin Steenfeldt-Foss (Statkraft Holding) - vara: Siw Linnea Poulsson

Frank Ove Sæther (Molde kommune) - vara: Olbjørn Kvernberg

Jarle Risnes (ansattvalgt)

Jon Arne Olsen (ansattvalgt)