Bønder protesterer

Rauma bondelag aksjonerer torsdag i protest.
Nyheter

Torsdag 18. Mai kl 12.00 vil bønder i Rauma aksjonere i Åndalsnes sentrum, opplyser Rauma bondelag i en pressemelding.

Bøndene varsler at det blir traktorer, opptreden og appeller på torget.

– Antallet melkebruk i Rauma kommune har gått ned fra 113 i år 2000 til bare 46 i 2016. Antallet gårdsbruk i drift i 1996 var 322 mens det i 2016 bare var 164. Staten ville ikke gi det løftet som er nødvendig for å bevare et aktivt landbruk og matproduksjon i distriktene, skriver Endre Stener, leder for Rauma Bondelag og styremedlem Iver Marius Kleiva.

I en pressemelding fra Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag, skriver fylkesleder Stein Brubæk at regjeringen trosser Stortinget i jordbruksforhandlingene:

«Et samlet Storting vedtok et nytt inntektsmål for landbruket i St.meld 11, vedtatt bare for et par uker siden: «For å sikre rekruttering, og å løfte inntektsmuligheten i næringen, mener komiteen at inntektsmålet skal være å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet.» Med Jordbrukets krav ville det ta 12 år for at landbruket skulle ta igjen andre grupper i samfunnet. Det kaller jeg moderat!

Regjeringen derimot vil bruke prosenter for å beregne økningen. Da vil Stortingets mål om å tette inntektsgapet aldri bli oppfylt. Selv med en høy prosentsats på en lav inntekt vil man aldri oppnå dette. Landbrukets organisasjoner kan ikke godta en avtale som ikke følger opp det vi opplever være Stortingets klare føringer. Å bryte forhandlingene med Regjeringen var derfor nødvendig.

Igjen opplever vi at Regjeringen ikke respekterer Stortinget. Det begynner bli en vane at Stortinget instruerer og korrigerer Regjeringen som trassig forsøker seg på omkamp gang på gang.

Landbruket forventer at Stortinget følger opp sitt vedtak fra St.meld. 11 og presiserer hva de mener med at inntektsgapet skal tettes», skriver Stein Brubæk i pressemeldingen sendt ut onsdag kveld.