Bønder dro til byen

Flere bønder i Molde tok lørdag et par timers pause i våronna og dro til Rådhusplassen for å fortelle hva det lokale landbruket står for og betyr.
Nyheter

Bakgrunnen for opplegget er å informere publikum i forbindelse med Jordbruksoppgjøret, som nå er inne i en avgjørende fase. Det er stort sprik mellom tilbud og etterspørsel, og det er samtidig foreslått en del nye modeller som slår uheldig ut for mange. Den 15. mai skal oppgjøret være klart, bøndene håper på en forhandlingsløsning. Wollert Danckert Krohn satte seg på traktoren og kjørte den korte vegen inn til sentrum.

– Det er viktig å stille opp, stå sammen og tenke framover, svarer han når vi spør om han har tid til dette en travel maidag.

Det var også noe for barna. For de litt større barna var det moro å klatre opp i førerhuset på den store traktoren, for de minste var det leketraktorer. Men aller størst interesse for barna var fire små lam og noen fargerike høner. Når barna ville se, stoppet også foreldrene opp, bøndene fikk mange i tale.

– Responsen har vært veldig god. Vi vil fortelle om lokalt landbruk og verdien av det, Molde er en stor landbrukskommune. Vi serverer lokal Ridderost fra Tresfjord og Jarlsbergost fra Elnesvågen, forteller Kjersti Fløystad Ellingsgård, leder i Molde bondelag. Jorunn Gunnerød er leder for melkeprodusentlaget i Molde. Hun har en stor gard med kvote på 600 tonn  melk, mer enn tre ganger som mye som Kjersti Fløystad Ellingsgård. Men begge er skjønt enige om at det er viktig å bevare mangfoldet i norsk landbruk, slik at små og middelstore familiebruk også har ei framtid.

– Vi er alle avhengig av hverandre, og vi er avhengig av naboen, sier de to bøndene.