Vedtok første del av sjøfronten

Molde kommune skal bruke inntil 130 millioner kroner.
Nyheter

Kommunestyret i Molde vetok onsdag kveld investeringsrammen for første del av utbyggingen av sjøfronten. Kun de fire representantene fra Fremskrittspartiet stemte imot.


– Nå må vi få dem til å bla opp!

Molde kommunestyre vedtok første del av sjøfronten. Nå starter jobben med å få næringslivet til å betale sin andel.Strid om dekning av sjøfrontkostnad

Molde kommune og Molde og Romsdal Havn IKS ikke enig.

 

Vedtaket:

Molde kommunestyre godkjenner investeringsrammen på 130 mill kroner, inkl mva. for Sjøfronten 1. Molde kommunestyre mener at det er viktig å arbeide videre med finansieringen av prosjektet fra andre aktører, slik at kommunens andel av investeringene begrenses til maksimum 95,0 mill kroner, inkl mva. Molde kommunestyre godkjenner i første omgang byggestart av del 1 (K1, K2, O2, O3). Byggestart for del 2, Torget, godkjennes når medfinansiering fra grunneiere/næringsliv er klar, senest innen 1. juli 2017. Molde kommunestyre forutsetter at framforhandlede avtaler blir lagt fram for politisk godkjenning.

Politikerne skal drøfte sjøfronten

Her kan du se dagens kommunestyremøte fra kl. 17.