– Prikk har hatt virkning

Prikkbelastning har en avskrekkende effekt, sier UP-sjefen.

Sjef for Utrykningspolitiet, Runar Karlsen. Arkivfoto: Morten Holm / NTB scanpix 

Nyheter

Onsdag skrev Åndalsnes Avis at Magnhild Vik har mistet lappen, etter å ha kjørt 103 km/t i 80-sona i Søvika, og fått sin niende prikk på førerkortet.

Det var i 2004 at prikkbelastningsordningen ble innført, med et mål om at bilistene følger trafikkreglene og oppfører seg hensynsfullt.

Ifølge Statens vegvesen skal ordningen bidra til økt sikkerhet og færre drepte og skadde på veiene. Det har fungert, sier UP-sjef Runar Karlsen.

– Ordningen har blitt evaluert, og viser seg å ha en god virkning på trafikksikkerheten. Det at føreren risikerer å miste førerretten, har en avskrekkende effekt. Prikkbelastning er et godt og forebyggende tiltak i trafikken, sier han.

Fart gir flere ulykker

Det er en rekke lovovertredelser som gir prikker på førerkortet (se oversikt nederst i artikkelen). Blir du tatt for flere samtidig, får du så mange prikker som overtredelsene gir til sammen.

– Hva er den vanligste overtredelsen?

– Fart. Dette er også en stor årsaksfaktor til alvorlige trafikkulykker. Rundt halvparten av ulykkene som resulterer i dødsfall, skyldes for høy fart. Dette er et lovbrudd som brytes ofte, sier Karlsen.

Sender varselbrev

Statens vegvesen skriver på sine hjemmesider at dersom du blir registrert med minst fire prikker, mottar du et varselbrev fra politiet. På den åttende prikken ryker lappen i seks måneder.

– Er det mange sjåfører som ikke er klar over hvor mange prikker de har?

– Det er nok noen som ikke har oversikt over antall prikker, men de skal på et tidspunkt få et varsel om at de nærmer seg grensen, sier Karlsen.

– Likhet for loven

Vik sier til Åndalsnes Avis at hun ikke samtykket i UPs beslag, fordi hun som bonde er helt avhengig av å kunne kjøre traktor.

Politiet har frist på tre uker til å fremme saken for tingretten.

– Møter dere ofte denne problematikken?

– Ja, absolutt. Det finnes flere eksempler på yrkessjåfører som lar saken gå videre til domstolen. I de fleste tilfeller vurderes de ikke mildere enn andre, og får heller beskjed om å være spesielt aktsomme og varsomme i trafikken. At tap av førerrett er en ulempe i jobben, er ikke tilstrekkelig, og et ubehag man må regne med når man har kjørt for fort. Det skal være likhet for loven. Trafikksikkerhet er viktig for å redusere antall alvorlige ulykker. Det finnes klare regler på dette her, og disse må følges opp på en riktig og rettferdig måte, sier Karlsen.

Dette kan du få prikker for:

OvertredelseAntall prikker
Fartsovertredelse 11 t.o.m. 15 km/t der fartsgrensen er 60 km/t eller lavereTo prikker
Fartsovertredelse f.o.m. 16 km/t der fartsgrensen er 60 km/t eller lavereTre prikker
Fartsovertredelse 16 t.o.m. 20 km/t der fartsgrensen er 70 km/t eller høyereTo prikker
Fartsovertredelse f.o.m. 21 km/t der fartsgrensen er 70 km/t eller høyereTre prikker
Kjøring mot rødt lysTre prikker
Ulovlig forbikjøringTre prikker
Brudd på vikepliktenTre prikker
Kjøring i sperreområdeTre prikker
For liten avstand til kjøretøyet foranTre prikker
Kjøring med trimmet motorsykkel/mopedTre prikker
Unnlatt sikring av passasjerer under 15 årTo prikker