Gassknutepunkt Nyhamna har profilert landanlegget sterkt

Nyhamna har blitt sterkt profilert gjennom en Aukra Auto-buss, foliert med bilder som viser gigantprosjektet, og en lounge på flyplassen på Årø hvor Nyhamna-motiv fyller veggene. Nå er det over.

Takket Aukra-ordfører Bernhard Riksfjord (fv.) takket daglig leder Sigmund Bakkemyr i Aukra Auto for trygg og sikker transport på siste turen med den såkalte gassbussen.   Foto: Kjell Stian Brunes

Slutt ved årsskiftet Styreleder Jan Petter Hammerø i Molde Lufthavnutvikling (fv.) og Aukra-ordfører Bernhard Riksfjord ved åpninga av Nyhamna-loungen på Årø i 2014. Ved årsskiftet er det slutt.   Foto: Bjørn Brunvoll

Oppsikt Nyhamna-bussen har vakt oppsikt både i Aukra, Molde og Stavanger.   Foto: Kjell Stian Brunes

Nyheter

Det er Gassknutepunkt Nyhamna, med Aukra-ordfører Bernhard Riksfjord og prosjektleder Alf Reistad, som har sørget for at reisende med fly og buss ikke har kunnet unngå å legge merke til den store utbygginga som har skjedd på Nyhamna de siste åra. I løpet av 2017 er Nyhamna Expansion ferdig.

Gassbussen solgt

Nå har Aukra Auto solgt gassbussen, som den ble kalt på folkemunne, til Østlandet. Det hører med til historien at bussen ikke går på gass, men diesel.

Ordfører Bernhard Riksfjord overrakte blomster til daglig leder Sigmund Bakkemyr i Aukra Auto på den siste turen fra Nyhamna til flyplassen på Årø.

– Jeg vil rette en stor takk til Aukra Auto for sikker og god transport hele tida, sa Bernhard Riksfjord.

Han sier at gassbussen, med sitt særpreg og spesielle utseende, har vært et kjent og kjært synlig motiv både i Aukra og Molde.

Oppsikt i Stavanger

Under oljemessa ONS i Stavanger i 2014 sørget Gassknutepunkt Nyhamna for å få bussen ned til Stavanger, der den vakte oppsikt i bybildet på sine turer i skytteltrafikk mellom messeområdet, sentrum og andre steder i byen.

NRK radio hadde også en direktesending fra Nyhamna-bussen under oljemessa.

Bernhard Riksfjord er godt fornøyd med markedsføringseffekten av bussen.

Nyhamna-lounge på Årø

Reisende med fly fra Årø har også fått med seg Nyhamna-utbygginga, med store bilder fra anlegget på veggene i terminalbygget.

Loungen – med eksklusive hvilestoler og sofaer fra Ekornes – ble åpnet i april 2014.

– Ingen av dem som kommer til Årø skal være i tvil om at de har kommet til Nyhamna-regionen, uttalte Bernhard Riksfjord.

Det er ikke bare gassbussen som er borte. Ved kommende årsskifte er det også slutt på den eksklusive Nyhamna-loungen.

– Vår avtale med Avinor utløper ved årsskiftet, sier Bernhard Riksfjord.