90 mister jobben på Nyhamna

Shell reduserer driftsbemanningen på Gossen.

Shell reduserer bemanningen på Nyhamna. Foto: Bjørn Brunvoll 

Kommunikasjonsdirektør Jan Soppeland i Norske Shell AS.  Foto: Norske Shell AS

Nyheter

Rundt 90 medarbeidere mister jobben i nedbemanningen.

Det opplyser kommunikasjonsdirektør Jan Soppeland i AS Norske Shell. De ansatte ble orientert på et allmøte onsdag ettermiddag.

Av de rundt 90 som må gå, er om lag 14 fast ansatte i AS Norske Shell. Om lag 75 er ansatt i firma som er innleid. Norske Shell reduserer bemanninga også på andre steder i Norge.

– Prosessen med å bemanne de stillingene som skal være igjen i den nye organisasjonen, vil skje etter sommerferien for de fleste på Nyhamna. Endringene vil komme i løpet av høsten. Vi tilbyr nå sluttpakker til alle ansatte i Norske Shell som de kan søke på.
Vi forsøker med alle midler å finne frivillige gode løsninger for alle som kan tenke seg å gjøre noe annet. Hvis vi kommer i en overtallighetssituasjon når dette skal gjennomføres, gir vi tilbud om sluttpakker ellertidligpensjon der det kan være aktuelt for ansatte i Norske Shell, sier Jan Soppeland.

126 egne ansatte

Jan Soppeland opplyser at Shell i dag har 126 egne ansatte og ca. 85 innleide på Nyhamna knyttet til ordinær drift. Det betyr at det blir igjen 112 egne ansatte og noen få innleide. Disse er ikke knyttet til utbyggingsprosjektet som nå pågår.

– Dette er en endring som reflekterer at vi over tid har vært i en fase der vi har hatt et prosjekt- og før den tid har hatt en kapasitet for å gjøre endringer. Nå ser vi at prosjektet går mot en kontrollert avslutning, og vi skal over i en stabil driftsfase. I forbindelse med det, ser vi at vi kan drive mer effektivt og rasjonelt, og redusere staben. Dette er selvsagt en vesentlig endring for flertallet av våre kontraktører på Nyhamna. Det er ingen lett beskjed å gi, men slik er det, sier Jan Soppeland.

Han sier at det er viktig for Norske Shell å kunne drive anlegget så rasjonelt som mulig, og legge opp til en trygg, stabil og økonomisk drift framover.

– Med Aasta Hansteen skal Nyhamna neste år ta inn vesentlig mer gass. Er det mulig å opprettholde like sikker drift med en så betydelig bemanningsreduksjon?

– Det mener vi helt klart at det er. Det er helt grunnleggende for alle våre vurderinger at sikkerheten skal være ivaretatt, sier Jan Soppeland.

75 Shell-ansatte totalt

Jan Soppeland opplyser at Norske Shell totalt skal redusere staben med 75 faste stillinger og 156 innleide, som ikke får forlenget sine kontrakter.

– Dette skjer i hovedsak i avdelinger i selskapet som i liten grad har vært berørt av de nedbemanningsrundene vi har hatt de to siste årene, fordi en har stått oppe i store prosjekter både på Nyhamna og Draugen. Vi justerer nå driftsmiljøet på Aukra i betydelig grad, i henhold til en situasjon der vi kun skal drive på rasjonelt, godt og trygt vis, men ikke lenger ha høyde for å drive stor prosjektaktivitet i tillegg, sier Jan Soppeland.

Han legger til at nedbemanninga har vært grundig vurdert gjennom lang tid, der en har hatt konsultasjoner med ansattes representanter.

– Det er absolutt ingen kjekk dag for oss, men det er nødvendige grep vi nå gjør. Dels for at prosjekter kommer til sin ende – men også en rasjonalisering for å sikre en trygg, lønnsom og ikke minst konkurransedyktig drift på Nyhamna. Vi er i en konkurransesituasjon om å få gass inn dit, sier Jan Soppeland, og viser til at det kommer nye gassfelt i nord det vil være konkurranse om.

– Det er alternative veger å gå. Vi må være konkurransedyktig på Nyhamna, sier han.

– Beklagelig, sier Riksfjord

– Dette er beklagelig, og selvsagt leit for de enkeltpersoner og bedrifter som blir rammet av kuttene. Samtidig har det vært en voldsom turbulens og nedbemanning i alle oljeselskap siden det dramatiske oljeprisfallet. Men nedbemanninga på Nyhamna vil ikke være bra verken de som blir rammet eller Aukra og regionen, sier Bernhard Riksfjord.