Veksten fortsetter for Sølsnes-Åfarnes

Men det er et annet ferjesamband som har flest gjenstående biler.

Øker videre Den kraftige trafikkveksten på sambandet mellom Sølsnes og Åfarnes fortsetter inn i 2017.  Foto: Richard Nergaard

Nyheter

Den voldsomme trafikkveksten på ferjesambandet mellom Sølsnes og Åfarnes i fjor fortsetter inn i 2017. I fjor var økningen på 12 prosent i biltrafikken (PBE/personbilenheter) og 10 prosent i passasjertrafikken i dette sambandet.

I løpet av årets første to måneder er økningen på 10,3 prosent i biltrafikk og 6,9 prosent når det gjelder antall passasjerer.

Stabile tall ellers

Når det gjelder Molde-Vestnes, har årets to første måneder gitt en vekst på 1,8 prosent i passasjertrafikk og en nedgang på 1,2 prosent i biltrafikk.

Aukra-Hollingsholmen har en økning på 0,1 prosent i persontrafikk og 1,9 prosent i biltrafikk i perioden. Solholmen-Mordalsvågen har en nedgang på 5,9 prosent i passasjertrafikk og en økning på 2,7 prosent i biltrafikk i årets første to måneder.

Enorm trafikk trass i nedgangstider

Trafikken i 2016 tilsvarte 17 millionar personbilar, Sølsnes-Åfarnes hadde størst auke.


Gjenstående biler

Når det gjelder gjenstående biler, så har det tradisjonelt vært sambandet mellom Molde og Vestnes som har hatt de største utfordringene i romsdalsregionen. Det er det fortsatt.

Ved utgangen av februar var antallet 0,4 prosent av PBE – dette tilsvarer 878 biler, en økning på 70 prosent sammenlignet med i fjor. Også for sambandene Sølsnes-Åfarnes og Aukra-Hollingsholmen er utviklingen negativ, men gjenstående biler er likevel lav på disse ferjestrekningene med henholdsvis 0,2 og 0,1 prosent av BPE.

Desse ferjene har flest attstående

Skal du med ferja til Sekken, er du garantert å kome med.