– Jenny Klinge bør heller få Ap til å snu

Steinar Reiten (KrF) langer ut mot Senterpartiets stortingspolitiker Jenny Klinge etter hennes HV11-uttalelser.

Reagerte: – Klinge bør konsentrere seg om å få sin gamle regjeringspartner – Ap – til å snu om Heimevernet, sier Steinar Reiten (KrF). Foto: Olav Skjegstad  Foto: Olav Skjegstad

Vil styrke: – Å redusere Heimevernet og la det gå utover sikringen av Nyhamna er rett og slett uforsvarlig, uttalte Jenny Klinge (Sp). Foto: Bernt Sønvisen  Foto: Bernt Sønvisen

Nyheter

Romsdals Budstikke skrev lørdag at generalstaben for Heimevernet er pålagt å slanke heimevernsstyrken med flere tusen personer. Lokalt kan det bety at Heimevernet ikke lenger har mannskaper nok til å sikre gassanlegget Ormen Lange på Nyhamna. Jenny Klinge var en av dem som reagerte på dette. Der uttalte hun seg sterkt kritisk til kuttene, og lovet å «henge på nakken» til forsvarsministeren for å hindre at Heimevernet svekkes.

– For meg er det helt uforståelig at regjeringa kan tillate dette, sa Klinge. Det fikk Steinar Reiten, KrFs førstekandidat til Stortinget, til å reagere.

– Jenny Klinge bør i stedet for å kritisere regjeringa – konsentrere seg om å få sin gamle regjeringspartner Arbeiderpartiet til å snu i spørsmålet om HV11 før valget. Det er en mye viktigere oppgave, sier Reiten.

– Skal bestå som i dag

– Alle sentrumspartiene sier at heimevernstrukturen skal bestå som i dag. At bemanningen skal opprettholdes og at HV11 skal opprettholdes. Vi ønsker å videreføre Heimevernet med dagens struktur og dagens bemanning. Og her sitter Ap med nøkkelen, sier Reiten.

– Men Klinge må vel få snakke for sitt eget parti?

– Ja, og jeg er helt enig med Klinge. De tre sentrumspartiene står samlet i synet på Heimevernets framtid. Men Sp kan få et stort forklaringsproblem så lenge Ap støtter regjeringa. Hvis ikke de snur før valget, så risikerer Sp å måtte være med på kuttene de advarer mot nå, sier Reiten. Han mener dette er et nøkkelspørsmål i valgåret.

Mange arbeidsplasser

– Det er veldig mange viktige spørsmål man kan være opptatt av i dette valget, men jeg tror at spørsmålet om framtida til HV11 vil være viktig for veldig mange i Møre og Romsdal. Ikke bare ut fra et forsvarsperspektiv, men også når det gjelder objektsikring og ikke minst katastrofeberedskap. For mange handler det også om arbeidsplasser, sier Reiten. Han mener derfor velgerne må få vite.

– Jeg vil si at partiene feiger ut dersom de ikke kan gi velgerne et klart svar på dette spørsmålet, sier han. Utfordringen går spesielt til Ap.