Grense på vent

I oktober 2016 søkte Vågstranda Vel departementet om at Vågstranda bør bli en del av Vestnes kommune. De må vente til 2018 før de får svar.

Grenseland: Folk på Vågstranda må vente til neste år for å få endelig svar på om dagens grenser blir stående, eller om de får bli en del av Vestnes. Foto: Olav Skjegstad.  Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

VÅGSTRANDA: Søknaden gikk via Fylkesmannen i Møre og Romsdal, som sendte den videre til departementet.

Det har kommet inn flere forslag til grensejusteringer i Møre og Romsdal. Fylkesmannen har ikke tatt stilling til akkurat dette i denne omgang.

– Vi kom med vår innstilling om ny kommunestruktur til departementet. Vi foreslo blant annet Vestnes og Rauma sammenslått til én kommune. Slik ble ikke innstillingen fra departementet, som går inn for at Vestnes og Rauma får fortsette som egne kommuner, sier fylkesmann Lodve Solholm til Romsdals Budstikke.

Lokalt engasjement

Etter et sterkt innbyggerinitiativ på Vågstranda, skrev 75 prosent av befolkningen over 16 år under på at de ønsket å bli en del av Vestnes kommune. Også i Sandøy har innbyggerne i deler av kommunen ønsket å rive seg løs og bli en del av Aukra i stedet for å gå til Ålesund kommune sammen med resten av Sandøy. Det har kommunestyret i Sandøy sagt blankt nei til. Liknende problemstilling er det også i Angvika.

Assisterende fylkesmann Rigmor Brøste forklarer hvordan disse sakene blir behandlet i tida framover.

Finjustering

– Den nye kommune- og regionstrukturen blir vedtatt av Stortinget i juni i år. Deretter blir saker som går på grensejusteringer tatt opp av et eget utvalg, som vil komme med sine anbefalinger i 2018. Her kommer blant andre sakene fra Vågstranda, Angvika og deler av Sandøy inn. Ikke alle disse sakene har vært oppe i kommunestyrene, det har heller ikke vært nødvendig i denne omgang, sier Rigmor Brøste til Romsdals Budstikke.

Olav Nyhagen er kasserer i Vågstranda Vel. Han synes det har vært veldig stille siden de sendte søknaden i fjor høst, men har nå fått forklaringen.

Trist stemning

– Stemningen på Vågstranda har ikke endret seg, vi vil over til Vestnes. Etter vedtaket om nedlegging av skolen på Vågstranda er stemningen trist. Den ble ikke bedre etter at et mindretall i kommunestyret brukte makta si til å hindre at saka ble tatt opp til realitetsbehandling tirsdag, sier Olav Nyhagen til Romsdals Budstikke.

På Vågstranda vil et stort flertall at den nye grensa mellom Vestnes og Rauma blir flyttet til der den gamle grensa mellom kommunene Voll og Veøy lå, det vil si midt mellom de to tunnelene.