Disse eiendommene ble solgt i februar

Ti boliger over fire mill solgt i Molde.
Nyheter

To boligeiendommer passerte fem millioner kroner, og åtte andre ble solgt for over fire millioner kroner i Molde i løpet av februar. Det viser statistikken over eiendomsoverdragelser i årets andre måned.


Tabell: Disse eiendommene ble solgt i februar

Ti boliger over 4 mill solgt i Molde.


Til sammenligning var det i Ålesund fem boliger som ble solgt i februar som passerte fem millioner kroner. Den dyreste gikk for 7,9 millioner.

I Kristiansund gikk tre boliger for over tre millioner kroner - den dyreste for 3.890.000 kroner.

Klikk på fargepunktene i det interaktive kartet for å finne hvor eiendommene ligger.