Krever tiltak mot forsøpling av havet

Fylkesårsmøtet i SV vil ha tiltak mot plastforsøpling.

Vil stoppe forurensingen Odd Kristian Dahle fra organisasjonen Fiskebåt sammen med Anders Lindbeck (f.v.), Yvonne Wold og Kim Thoresen-Vestre.  Foto: Privat

Nyheter

Sosialistisk Venstreparti hadde fylkesårsmøte i helga. Der ble blant annet utfordringene med plastavfall i havet diskutert.

Nytt fylkesstyre i Møre og Romsdal SV

Kim Thoresen-Vestre ble gjenvalgt som leder.


I en egen uttalelse krever fylkespartiet tiltak som forhindrer slik forsøpling.

«Plastforsøpling av havet blir beskrevet som miljøproblemet som vokser raskest. Forskning viser at dersom vi ikke stanser forurensningen, så vil havet inneholde mer plast enn fisk, målt i vekt, innen 2050», skriver Møre og Romsdal SV, som mener vi må få ned bruken av plast til emballasje – og i noen tilfeller forby produksjon av plast, blant annet i handleposer.

– Historien om hvalen gjorde inntrykk på oss

Naturbruk-elever fra Fræna vgs. har planer om å leve av havet. De vil ha en kyst som ikke er full av miljøfarlig plastavfall. Før helga var det ryddeaksjon på Julshamna. Dette skal de gjenta flere ganger.


«Vi må hindre at så mye plast havner i havet. Her må både industrien, nasjonale myndigheter og enkeltpersoner på banen. SV vil arbeide for internasjonale avtaler som sikrer opprydding og som hindrer marin forsøpling og mikroplast. Vi vil ha en nasjonal plan for opprydning på norske strender og i norske fjorder. Vi vil skjerpe regelverket mot mikroplast, og vi vil erstatte den fossile plasten med fornybar plast som kan brytes ned», heter det i resolusjonen fra SV.

LEDER LØRDAG 18. FEBRUAR

Plastposer er et stort miljøproblem

Burde Norge innføre plastposeavgift?