LEDER 9. FEBRUAR

Omstridt fiske for å redde villaksen?

«Villaksens problem er også dårlig reklame for oppdrettsnæringen.»

laksefiske: Det ble fisket mindre laks i fjor. Men oftere blir laksen nå sluppet ut igjen, som her ved elva Surna. Foto: Kjell Langmyren 

Villaksens problem er også dårlig reklame for oppdrettsnæringen.

Nyheter

I slutten av januar kom Statistisk sentralbyrå (SSB) med fangstrapporten for fiske etter villaks i norske elver. SSBs statistikk over elvefiske etter laks i 2016, viser at det ble fanget 13.000 færre laks enn i 2015.

I løpet av 30 år er villaksfangsten i Norge mer enn halvert. Sommeren 1986 fanget norske sjø- og elvefiskere 1,6 millioner kilo laks. I 2016 var samlet fangst i underkant av 730.000 kilo. Nedgangen bekymrer laksefiskere i sjø og elv, elveeiere, miljøvernere og myndighetene. Villaksens problem er også dårlig reklame for oppdrettsnæringen. Lakseturisme er milliardbutikk i Norge, men potensialet sies å være langt større hvis fangstmulighetene hadde nådd historiske høgder.

Villaksen har vært truet i lang tid, av ulike årsaker. Klimaendringer, laksesykdommer og parasitter som Gyrodactylus salaris, overfiske og ikke minst påvirkning fra oppdrettsfisk og lakselus. Samtidig er det også framskritt, blant annet har kalking av tidligere sure elver i Sør-Norge brakt laksestammen tilbake i flere vassdrag.

Striden om villaksens framtid viser splittelsen mellom ulike næringer i Norge, men også at myndighetene er delt i synet på hva som er riktig veg framover. Organisasjonen Norske lakseelver, som organiserer elveeiere i Norge, får betydelig støtte fra Miljøverndirektoratet. Samtidig vil fiskeriminister Per Sandberg (Frp) øke norsk oppdrettsproduksjon. Konflikten er åpenbar.

Fangststatistikken viser også en interessant utvikling de seinere åra. Fiskemetoden fang- og slipp brer om seg i våre elver. I lakseelva Surna beit litt over 2000 laks på kroken i fjor, hele 729 fisk ble sluppet ut i elva igjen. I mange norske elver er det en enda større andel laks som blir sluppet ut i elva igjen.

Fang- og slipp er omstridt. Det handler om både kollisjonen med norsk fangstkultur og om dyrevelferd. Forskning viser at laksen overlever en slik behandling, men kritikerne mener denne formen for sportsfiske er uetisk. Likevel tror vi fang- og slipp om noen år blir det vanlige i norske lakseelver.