Vurderer å ta betalt for elbiler

Atlanterhavstunnelen kan gjøre endringer.
Nyheter

Ifølge Tidens Krav vurderer styret i Atlanterhavstunnelen å gå over til Autopass og betaling for elbiler.

Selskapet kunne hatt merinntekter på ni millioner kroner i fjor, dersom elbil-eierne hadde betalt det samme som andre privatbilister må betale. Hvert femte kjøretøy gjennom tunnelen var i fjor en elbil.

Det mest aktuelle er trolig halv betaling for elbil-eierne, skriver avisa, og at en eventuell innføring av Autopass avventes.

Atlanterhavstunnelen, som forbinder Kristiansund og Averøya, ble åpnet i desember 2009. Tunnelen vil trolig bli bomfri i løpet av år 2025.