Full takst for elbiler også på ferjene

Endring kan komme fra 1. mars.

Inntil nå har elbilene sluppet billig på ferjene. Nå ryker godene også der.  Foto: Marit Heiene

Nyheter

I budsjettforliket mellom Regjeringen og støttepartiene ble det bestemt at nullutslippskjøretøy ikke skal betale mer enn maksimalt halv pris på bompenger, ferje og parkering. Likevel går samferdselssjef Arild Fuglseth i Møre og Romsdal fylkeskommune inn for at elbiler skal betale full takst på ferjene allerede fra 1. mars.


LEDER FREDAG 30. DESEMBER

De gjør det ikke lett for elbilsjåførene

«Molde kunne ha valgt en mer miljøvennlig løsning enn dette.»


Hvis samferdselsutvalget vedtar dette når de samles 8. mars, legger fylkespolitikerne seg på samme linje som Molde kommune som også valgte å ta full betaling for parkering av elbiler i Molde.


Frykter komplett parkeringskaos

Elbil-sjåfører vet ikke hvor de kan parkere gratis.


Opprinnelig skulle flere av godene for elbil-sjåfører oppheves fra nyttår, men budsjettforliket gjorde at fylkeskommunen ventet med å iverksette full betaling. Nå har samferdselssjefen hentet inn opplysninger om hvordan de har valgt å gjøre det i andre ferjefylker. Det er et virvar av løsninger. Noen beholder dagens løsning med at man betaler for sjåfør og passasjerer, mens bilen blir med gratis. Andre har innført halv pris slik budsjettforliket forutsetter det, mens andre har innført full betaling. En fjerde variant er at elbiler betaler samme som motorsykler. Møre og Romsdal velger den dyreste løsningen for elbilsjåfører dersom innstillingen går gjennom.

– Ifølge Statens vegvesen, Vegdirektoratet er det pr dags dato ikke satt i gang arbeid med å endre Riksregulativet i forhold til budsjettforliket. Dette kan bety at eventuelle endringer av ferjetakst for elbiler på riksvegferjene ligger noe fram i tid, skriver samferdselssjefen i sin innstilling.


Elbilsalg ned – hybrid gikk opp

Men i et stigende nybilmarked kjøper de fleste fortsatt diesel- eller bensinbiler.


Han foreslår at elbiler skal betale ordinær biltakst fra 1. mars og at man innretter seg etter et nytt riksregulativ når det blir endret igjen for miljøvennlige kjøretøy.