LESERINNLEGG

- Leve Nordmøre!

Fire nordmørsordførere ber Kristiansund vise lederskap for unngå å støte fra seg det nære omlandet.

fylkesgrense i gjemnessundet? Gjemnesaksla sett fra Bergsøya. Foto: Per Kåre Tveeikrem 

Nyheter

Med forundring og fortvilelse ser vi at flere kommuner på Nordmøre, med Kristiansund i spissen, vurderer å søke overflytting fra Møre og Romsdal til Trøndelag. Til tross for at ORKidé – Nordmøre regionråd selv har gjennomført en utredning som fraråder dette. Til tross for at Nordmøre slik vi kjenner det med dette kan gå i oppløsning, og Kristiansund kan miste rollen som regionsenter.


Kristiansund vil fortsatt til Trøndelag

Formannskapet i Kristiansund vedtok tirsdag å fortsette arbeidet med å bli en del av Trøndelag.


Til tross for at vi nordmøringer er delt i spørsmålet, og kommunene nærmest Kristiansund vil forbli i Møre og Romsdal. Legger vi sykehuskamp og følelser til side, taler de fleste realiteter for at Nordmøre bør forbli i Møre og Romsdal. Her er de viktigste og sterkeste argumentene for det:

Om Nordmøre går alene til Trøndelag, eller enda verre – splittes mellom to fylker, blir dagens Nordmøre tidenes utkant. Nord- og Sør-Trøndelag er i gang med sin egen sammenslåingsprosess, der alle kortene allerede er lagt. Her skal det satses tungt på aksen Trondheim-Steinkjer. Det er forståelig at Trondheim ønsker å øke kjøttvekta i «sørfylket» for å trekke flere oppgaver og mer aktivitet til byen. Like forståelig er det at Nord-Trøndelag og Steinkjer vil gjøre hva de kan for å unngå dette.


- Kanskje tid for å avvikle Orkidé?

Ordførere på Nordmøre mener Kristiansund vender dem ryggen.


Om Nordmøre går nordover nå, egger vi til by- og «fogderistrid» i Trøndelag. Den er vi dømt til å tape om sammenslåingen av Trøndelag skal lykkes. På samme måte vil en splitting av Nordmøre mellom Trøndelag og Møre og Romsdal svekke det gjenværende Nordmøre sørom fylkesgrensa. Her vil Ålesundsregionen styrke seg på bekostning av oss, spesielt om nordlige deler av Sogn og Fjordane også kommer inn i fylket vårt. Det beste for Nordmøre er derfor å stå sammen i dagens Møre og Romsdal. Her har vi kjøttvekt nok til å få gjennomslag, noe vi også får. Det viser utredningene som ORKidé har gjennomført med all tydelighet.

Nordmøre er et kulturfellesskap fra indre til ytre. Det er bare å lytte til Hans Hyldbakks Nordmørsminne, som starter på Vinnavollen i Sunndal og ender på Grip i Kristiansund. Vi er også et godt interessefellesskap, noe det gode arbeidet i ORKidé tydelig viser. Identiteten vår fikk vi senest bekreftet gjennom arbeidet med kommunereformen.

Her valgte Sunndal, Gjemnes og Averøy å forbli egne kommuner på Nordmøre framfor å slå seg sammen med romsdalskommuner og orientere seg mot Molde. Dette må vi bygge videre på, ikke rive fra hverandre. Da fremmedgjør vi oss fra hverandre, og gjør oss selv til tapere.

Kristiansund aksler seg som regionsenteret på Nordmøre. Byen oss har lenge vist raust lederskap i samarbeidet i regionen. Her kan nevnes havnesamarbeidet i KN Havn og teknologisamarbeidet i IKT ORKidé. For ikke å forglemme byregionprogrammet med nabokommunene i det nære omlandet. Men – de nærmeste naboene til Kristiansund er faktisk Averøy, Tingvoll og Gjemnes.

Hit har byen også fastlandsforbindelse. Disse kommunene er tydelige på at de ikke ønsker overflytting til Trøndelag. Vi vil ikke være med på en felles søknad om dette. Om Kristiansund blir med på en slik søknad sammen med Nordmørskommunene lenger nord og inntil flere ferger unna – hva og hvem skal byen i så fall være regionsenter for? Tydeligvis ikke for de nære Nordmørskommunene sør for byen, og som byen er helt avhengig av. Hva slags lederskap er det? I beste fall dårlig. Med dette mister byen sitt nære omland. Det vil være tidenes strategiske feilgrep av Kristiansund.

Nordmøre og Romsdal er svært godt integrert som bo- og arbeidsregion. Samferdselsnettet er godt utbygd, og blir stadig bedre. På indre Nordmøre er planleggingen av fergefri fylkesvei mellom Sunndal og Surnadal i gang, og dette vil bli den viktigste vekst- og utviklingsimpulsen på indre på mange tiår. Dette fylkesveiprosjektet er omforent i og prioritert av Møre og Romsdal, og må for all del ikke settes i spill ved å skape usikkerhet om Nordmøres regiontilknytning, og dermed fylkets eierskap til og prioritering av prosjektet.

Næringslivet i Nordmøre og Romsdal henger godt sammen, med sterke klynger både på ytre og indre. Møre og Romsdal bruker omtrent like mye utviklingsmidler på alle tre fogderier, og de bruker mye midler. Innovasjon Norge bruker mer midler i Møre og Romsdal enn i Nord- og Sør-Trøndelag til sammen, og det på programmer som er godt tilpasset næringene på Nordmøre. For – Møre og Romsdal er et industri- og eksportfylke med nasjonalt viktige klynger innen energi, maritime næringer, marine næringer og industri. Næringslivet på Nordmøre har alt å vinne på å forbli i disse klyngene og tett på dette virkemiddelapparatet framfor å søke overgang til det betydelig mer næringsfattige Trøndelag.

Selvsagt har Nordmøre mye å vinne på å bygge seg tettere sammen med Trøndelag på aksen Ålesund-Trondheim. Men – vi har betydelig mer å tape på å bryte opp aksen Ålesund-Kristiansund, og da spesielt Molde-Kristiansund. Det vil rett og slett være dumt. Det viser utredningene som ORKidé har gjennomført med all tydelighet.

Dette må Nordmøre ta inn over seg. Nå må Kristiansund vise sant lederskap for unngå å støte fra seg det nære omlandet. Nå må vi gjøre hva vi kan for å unngå at Nordmøre splittes og forvitrer. For å unngå at den viktige aksen mellom Nordmøre og Romsdal brytes. For å unngå at utviklingen på Nordmøre stopper opp. For å unngå at storkommunene rundt Ålesund og Molde styrker seg mens Kristiansund går uten sine nærmeste naboer inn i framtida. For å unngå at fergefri veg mellom Surnadal og Sunndal glipper. For å unngå at Nordmøre blir tidenes utkant.

La oss være ærlige – det er ikke sykehussaken og kommunereformen verdt. La oss forbli nordmøringer i Møre og Romsdal, og vokse på det.

Ingrid Rangønes, ordfører i Averøy

Knut Sjømæling, ordfører i Gjemnes

Ståle Refstie, ordfører i Sunndal

Milly Bente Nørsett, ordfører i Tingvoll

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook