- Kanskje tid for å avvikle Orkidé?

Ordførere på Nordmøre mener Kristiansund vender dem ryggen.

Nei til Trøndelag Ordfører Knut Sjømæling i Gjemnes er en av fire ordførere på Nordmøre som nå ber Kristiansund å avslutte forsøket på å bli en del av Trøndelag. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Ordførerne i Averøy, Gjemnes, Sunndal og Tingvoll har sendt ut et brev til Romsdals Budstikke, Kristiansund kommune og Tidens Krav. I brevet retter ordførerne skarp kritikk mot Kristiansund og ber om at kampen om grensejustering legges på is.

- Vender oss ryggen

- For våre kommuner er Kristiansund regionsenteret, men regionsenteret er i ferd med å vende oss ryggen, skrives det i brevet.

De fire kommunene har vedtatt at de ikke ønsker å bli med inn i et eventuelt Stor-Trøndelag.

- Ikke bare har bystyret i Kristiansund vedtatt at det er deres foretrukne valg av tilhørighet, men de har vedtatt å aktivt arbeide for at de skal søke grensejustering, sammen med fem andre nordmørskommuner. Slik splitter Kristiansund Nordmøre – som de sier de elsker.

- Mindre lokaliseringsstrid?

Ordførerne ser ikke hva Kristiansund og de øvrige kommunene på Nordmøre vil tjene på en eventuell grensejustering. Og stiller spørsmålstegn ved hva kommunene ønsker å oppnå ved å gå mot Trøndelag.

- Det er det ingen som svarer på, utenom at de vil prøve noe nytt og være i en region med mindre lokaliseringsstrid. Har de grunnlag for å hevde at det er slik i Trøndelag? Hvor mange mellomstore byer finnes i nye Trøndelag som Kristiansund skal konkurrere med?

- I arbeidet med regionreformen bestilte Orkidé – Nordmøre regionråd en uavhengig rapport som vurderte ulike veivalg for Nordmøre. Denne rapporten sa helt klart at alternativet Nordmøre alene til Trøndelag var det verste for Nordmøre, ja faktisk ville ramme Nordmøre. Enda verre vil det bli om Nordmøre splittes av fylkesgrensa.

Avvikle Orkidé?

Videre peker ordførerne på at de interkommunale samarbeidene på Nordmøre nå settes på spill. Dersom Nordmøre splittes frykter ordførerne for Orkidés framtid.

- Hvordan kan regionrådet Orkidé operere med så store motsetninger? Er regionrådet i denne situasjonen i ferd med å miste sin funksjon og handlekraft, og hvordan rammer dette Nordmøre? Det er kanskje tid for å avvikle Orkidé – i hvert fall ikke ansette en ny daglig leder – om Nordmøre skal splittes?

Behandles tirsdag

- Vi frykter at Kristiansund som vårt regionsenter kjemper unødvendige og tildels tapte kamper, i stedet for å bruke tid, engasjement og nettverk på de aller viktigste sakene for regionen og byen. Vi nevner eksempelvis Todalsfjordprosjektet, Halsafjordsambandet, nytt SNR, helseinnovasjon, det grønne skiftet, havrommet, og regional arbeidsdeling.

Bystyret i Kristiansund skal igjen behandle saken tirsdag. Her håper ordførerne i Averøy, Gjemnes, Sunndal og Tingvoll at kampen for grensejustering avsluttes og at kommunen i steden bruker kreftene på andre saker.

- Vi trenger mer samarbeid og mindre splittelse. Formannskapet i Kristiansund har en unik mulighet denne tirsdagen til å vise lederskap gjennom et endret vedtak.