foto
Kjell Inge Røkkes Kværner har bygd ut Nyhamna i to etapper. Foto: Shell