Nesset finalist i kampen om farlig avfall

– Og innbyggerne er positive.
Nyheter

Det sier ordfører Rolf Jonas Hurlen i Nesset. Mandag møtte han miljøminister Vidar Helgesen (H), som del av en prosess der staten skal velge plassering for et nasjonalt deponi for farlig, uorganisk avfall, f eks gruveslagg.

På møtet, der konkurrent Porsgrunn også var til stede, holdt Harald Storvik i Bergmesteren Raudsand AS en presentasjon av anlegget der.

– Går vår veg

Hurlen er svært optimistisk etter møtet: – Vi kom inn i prosessen som outsider, som en av 12, og nå er vi to som staten går videre med. Greier vi å oppfylle kravene, tror jeg dette vil lykkes. Jeg føler at det går vår veg.

Han oppsummerer møtet som «godt og avklarende».

– Hva vil avgjøre om Nesset eller Porsgrunn får deponiet?

– Hvis det viser seg at Nesset kan fylle kravene, trenger ikke staten fortsette involvering i Brevik. Der har det vært stor motstand mot et slikt anlegg.

– Og innbyggerne på Raudsand – er et nasjonalt anlegg for farlig avfall forankret hos dem?

– Vi har en lokalitet som ligger til rette for slik aktivitet. Det står òg i kommuneplanen at vi ønsker slikt formål der. Et slikt deponi er også forankret i vedtatt strategisk næringsplan.  Kommunen har også hatt folkemøte på Raudsand om saka.

– Der ble planene lagt fram. Det kom noen kritiske røster, men generelt er innbyggerne i Nesset og Raudsand positive. 

Arbeidet er i gang

Hurlen opplyser at Bergmesteren Raudsand arbeider med reguleringsplan for området, der flere forhold skal konsekvensutredes.

– Det vil avklare om anlegget fyller krava. Vi ser for oss å bruke et år, og er helt klart interessert i å holde trykket oppe.

– Hvor mange arbeidsplasser kan et nasjonalt deponi bety?

– Det vet vi ikke, men det blir stor aktivitet. Det skal tas ut til fjellhaller, masser skal skipes ut i verden, det kommer avfall inn som skal behandles, stabiliserer og deponeres.

Høye ambisjoner

Hvis Nesset blir valgt til nasjonalt deponi, ser Rolf Jonas Hurlen det grønne skiftet som en ekstra mulighet:

– Vi vet ikke helt hva som ligger der av muligheter for framtida. Men på sikt har vi ambisjon om å få til et norsk eller nordisk senter for miljøteknologi, der avfall kan gjenvinnes eller gjenbrukes. Det er ambisjonen.