Romsdalsaksen gir ikke opp kampen

Stifter selskap for å legge vegen via Sekken.

Slik ser Romsdalsaksen for seg ny veg mellom Ålesund og Krifast. Illustrasjon: Romsdalsaksen 

Nyheter

Tirsdag 6. desember blir det informasjonsmøte på Vestnes fjordhotell og stifting av selskapet Romsdalsaksen AS.

Selskapet skal ha som mål å få myndighetene til å realitetsbehandle en oversjøisk fjordkryssingsløsning over Romsdalsfjorden via Sekken. Dette som et alternativ til den vedtatte traseen for Møreaksen via Otrøya.

– Dette gjorde ikke Statens vegvesen i sin KVU i 2011, skriver initiativtakerne i en pressemelding.

De mener at tida er moden for å revurdere det konseptet (Møreaksen) som regjeringa har valgt for ferjefri kryssing av Romsdalsfjorden.

Fem mil i tunnel

– Det valgte konseptet via Otrøya vil gi hele fem mil med tunneler, 430 nye høydemeter samt lede trafikken langs hele den tettbygde Moldestranda på tre mil. Alt dette skaper store utfordringer for både transportnæring, næringsliv og innbyggere, mener Jørn Inge Løvik, Hanne Moldvær Salthammer og Frode Gjelstenli som utgjør interimsstyret i Romsdalsaksen AS. De inviterer nå både privatpersoner, bedrifter og organisasjoner til å bli medeiere i selskapet.

«Panorama»

På informasjonsmøtet tirsdag vil de presentere det de kaller «panoramaalternativet» via Sekken med både bilder, animasjon og kostnadskalkyle.

– Dette er en langt rimeligere trasé gjennom fylket vårt. Denne traseen vil i tillegg være langt raskere å bygge ut, og kan lett gi synergier til andre deler av fylket, skriver interimsstyret.

Tidligere har vegmyndighetene sagt at teknologien som Sekkfast-tilhengerne har planlagt fra Hjelvik til Sekken ikke finnes i dag.

Frode Gjelstenli sier til Rbnett at de på informasjonsmøtet vil legge fram at denne teknologien finnes og at den kan brukes allerede i morgen.

- Men vi ønsker ikke å si mer om dette før informasjonsmøtet, sier Gjelstenli.

- Men er dere ikke seint ute?

- Det kan mange sikkert mene, men så lenge det ikke er gjort annet arbeid enn prøveboring i grunnen på Møreaksen, er ikke løpet kjørt. Vi tror at stortingspolitikerne vil lytte når vi presenterer en løsning som er billigere både for Norge AS og for brukerne. Så lenge arbeidet ikke har startet, bør det ikke være for seint.

Produseres i Norge

Interimstyret skriver at samtlige leveranser til den alternative traseen kan produseres av norske bedrifter.

– Løsningen med flytebruer kan bli en ny nisje for en hardt presset verftsnæring, og teknologien bak kan bli en ny eksportnæring med mange nye arbeidsplasser.