Krever mer politi

For at Møre og Romsdal skal opp på samme nivå som nest dårligst bemannet distrikt, må de tilføres 23 stillinger.

På bunn: Møre og Romsdal har den dårligste politibemanningen av alle fylker i Norge. Det liker ordførerne dårlig. Illustrasjonsfoto: Erik Birkeland 

Nyheter

Alle 36 ordførerne i Møre og Romsdal har gått sammen om et felles brev til Politidirektøren. De aksepterer ikke at fylket er helt på bunn når det gjelder antall politi pr. tusen innbyggere.

For å komme opp på samme nivå som nest dårligst bemannete distrikt må de tilføres 23 stillinger. For å komme opp til gjennomsnittet, må de tilføres hele 91 stillinger.

– Vi ønsker nå å komme med en felles oppfordring til politidirektøren i forbindelse med implementeringen av ny organisering av politidistriktene. For å få den nye modellen til å fungere optimalt er det etter vårt syn helt nødvendig at politidistriktet får tilført ressurser, slik at vi som et minimum har den samme dekningen pr. tusen innbyggere som landsgjennomsnittet, heter det i brevet som er undertegnet alle ordførerne.

1,29 politi pr. 1000 innbyggere

Politiet i Møre og Romsdal har over tid slitt med lav bemanning. De første oversiktene for de nye politidistriktene viser at vi har desidert lavest antall politistillinger pr. tusen innbyggere: 1,29 i tredje kvartal 2016.

Ledelsen i politidistriktet har utredet behovet for de enkelte enhetene i fylket. For å oppfylle krav og forventninger til Nærpolitireformen, har Møre og Romsdal behov for til sammen 78 nye stillinger.

«Så lite kriminalitet»

– Det har vært hevdet at Møre og Romsdal har så lite kriminalitet at det er grunnlaget for ikke å gi politidistriktet et bemanningsløft. Pr. politistilling har politidistriktet 36,4 straffesaker til behandling (2015). Sammenliknet med Trøndelag, Nordland og Troms er det samme saksmengde fordelt på politiansatte. Det tar ca. seks timer å kjøre fra sør til nord. Politidistriktet må ha flere vaktregioner som i utgangspunktet må greie seg sjøl. Dette er ressurskrevende og kostbart, skriver ordførerne.

– Opp til gjennomsnittet!

De oppfordrer politidirektøren til å styrke økonomien til Møre og Romsdal politidistrikt, slik at bemanningen kan økes til minimum landsgjennomsnittet pr. tusen innbyggere.

- På den måten kan Nærpolitireformen gi de forventede kvalitetsmessige effektene til beste for innbyggerne i Møre og Romsdal, avslutter ordførerne i brevet til Politidirektøren.