Stor enighet om finansieringen

Enstemmig vedtak om Nordøyvegen i samferdselsutvalget.
Nyheter

Samferdselsutvalget hadde møte i dag, mandag. Siste sak på planen var Nordøyvegen og finansieringen av denne. Og det var stor enighet blant medlemmene i utvalget om å støtte finansieringsmodellen som fylkesrådmannen har foreslått.

Nesten to milliarder

– Det legges inn 70 millioner kroner til Nordøyvegen i 2017. Når byggearbeidene kommer i gang i 2018, økes låneopptakene til 513 millioner kroner, og antas å bli 670 millioner kroner både i 2019 og 2020, opplyste fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik da han la fram sitt forslag til budsjett for 2017 og økonomiplan fram til 2020 i forrige uke.

Fylkeskommunens samlede låneopptakene til Nordøyvegen vil bli på drøyt 2,3 milliarder kroner, hvis fylkestinget følger fylkesrådmannen og samferdselsutvalgets innstillinger. 1,9 milliarder blir tatt opp innenfor perioden fram til 2020.

Nordøyvegen i boks

Det oppfatter et enstemmig fylkesting.


Byggestart i 2018

Frank Sve har tidligere uttalt at han har vært lei av stadige utsettelser i dette prosjektet. Han ønsker snarlig oppstart, og foreslo også å styrke framdriften med noen tilføyelser i vedtaket. Disse ble enstemmig vedtatt. Blant annet heter det nå at forberedende entrepriser «kan lyses ut og settes i gang i løpet av 2017».

Målet er at vegprosjektet skal stå ferdig i 2023.

– Orker ikke flere omkamper

Hvor mye mer skal fylkesadministrasjonen utrede om Nordøyvegen, spør Frank Sve.


Nordøyvegen er det største investeringsprosjektet i Møre og Romsdal fylkeskommunes historie. Det har aldri før blitt planlagt eller gjennomført et prosjekt som er i nærheten så omfattende og som har så høye investeringskostnader.

Fylkesrådmannens oppsett viser at kostnadsrammen, inkludert «byggelånrente», nå er på 3.893 millioner kroner.