- På tide at politikerne tar tak i saka

Molde på Skeiva etterlyste handlingsplan i 2011, uten at noe har skjedd.

Torunn Haldorsen i Molde på Skeiva vil at politikerne i Molde skal sette igang med handlingsplan mot diskriminering. Bildet er tatt i en annen sammenheng.  Foto: Rigmor Sjaastad Hagen

Nyheter

Molde på Skeiva, med talsperson Torunn Haldorsen i spissen, har sendt et åpent brev til alle politiske gruppeledere i Molde.

- Vi i Molde på Skeiva har ventet på at det skal skje noe rundt homoplanen siden 2011, men man kommer ingen vei med prat og synsing. Nå syns vi det er på tide at politikerne i Molde tar tak i denne saken, forteller Haldorsen.

Organisasjonen ønsker nå at en handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner skal vedtas så snart som mulig.

Her er brevet:

Til gruppelederne

Molde på Skeiva ber kommunestyregruppene se til at Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (heretter LHBT) kommer inn i kommunal planstrategi før 2019. Aller helst bør den kunne vedtas allerede neste år. Grunnene for dette er flere:

• Vi etterlyste at Moldes politikere laget en slik plan allerede i 2011.

• Etter høy møtevirksomhet ble den til slutt vedtatt i 2013 at skulle lages.

• Planstrategien som ble vedtatt den gang, tidsfestet den til 2015.

• Byens LHBT-personer etterspurte en slik handlingsplan i 2011, like mye som de gjør nå.

Flere av LHBT-personene i Molde og omegn trenger en slik plan minst like mye i dag.

• LHBT-personer er i høyere grad utsatt for psykiske lidelser og rus, og en slik plan vil virke forebyggende på dette.

• Vi i Molde på Skeiva ser ungdommer og voksne som fortsatt i dag sliter med å komme ut av skapet pga egen indre motstand og frykten for hvordan familie, venner og arbeidskollegaer vil reagere.

• Når personer kontakter Molde på Skeiva av ulike grunner, er det å ha kommunen på sin side en trygghet. Med usikkerhet som følgesvenn, gir det en ekstra trygghet å vite at ens egen kommune jobber for et inkluderende og samlende samfunn.

• En gruppe innen LHBT som møter ekstra motstand er skeive innvandrere, og Molde kommune har et særskilt integreringsansvar hva angår disse.

• Vi i Molde på Skeiva trodde nok som folk flest at med kjønnsnøytral ekteskapslov ville kampen være vunnet, men i ettertid ser vi at det fortsatt er mange som sliter.

• Det er i Molde i dag mange skeive familier. Barn/ungdommer i disse familiene fortjener å ha en trygg barnehage- og skolehverdag. En homoplan vil gi barnehage- og skoleansatte en mal for hvordan en møter disse barna i deres hverdag.

• For alle ansatte både i kommunal og privat sektor vil en slik plan også være viktig.

Molde på Skeiva er gjerne behjelpelige med konkrete innspill til Handlingsplan mot diskriminering av LHBT. Vi ber hvert parti om å vurdere nøye om planen kan gjøres klar til vedtak før 2019 i den kommunale planstrategien.

Torunn Haldorsen

Grunnlegger og talsperson for Molde på Skeiva.