Nå skal 1FM på DAB

Mediehuset Romsdals Budstikke tar steget fullt ut inn i den digitale framtida – også med radioen.

Millionsatsing Ansvarlig redaktør og administrerende direktør Ole Bjørner Loe Welde (t.v.) og kanalsjef Stian Viken er fornøyd med at kanalen snart også skal sende på DAB. Det var et lyspunkt samme dag som det ble klart at mediehuset må gjennom omfattende kostnadskutt.  Foto: Øystein Bjerkeland

Nyheter

I løpet av 2017 skal de store nasjonale radiokanalene avslutte sine sendinger på FM-båndet og kun sende på DAB.

Nå er det klart at 1FM i Molde også går for den nye radiostandarden i Norge. Styret i mediehuset Romsdals Budstikke gjorde vedtak om dette tirsdag.

Har fått tilskudd

– Dette er en millioninvestering, vi har derfor vært i tenkeboksen rundt DAB-satsingen en stund. Nå har styret vedtatt å gå for DAB, noe jeg er godt fornøyd med, sier Ole Bjørner Loe Welde, ansvarlig redaktør og administrerende direktør i Romsdals Budstikke.

Et viktig moment for DAB-vedtaket var et tilskudd på 600.000 kroner fra Statens medietilsyn. Den øvrige kostnaden for DAB-utbyggingen tas av Romsdals Budstikke.

Til nyttår?

Kanalsjef i 1FM, Stian Viken, forteller at de ønsker å komme i gang med DAB-sendingene så snart som mulig, men at det er for tidlig å komme med noen dato.

– Vi har ikke inngått noen kontrakter ennå, så vi vet ikke når utstyret er på plass eller når montørene har tid til å gjøre jobben. Det er mange lokalradioer rundt om i landet som skal over på DAB, nå, så det kan være litt ventetid, forklarer Viken.

Dersom alt går etter planen, kan 1FM være på DAB allerede til årsskiftet.

– Vi skal på DAB så fort som det lar seg gjøre, lover kanalsjefen.

Vil sende på FM også

Stian Viken forteller også at 1FM vil fortsette FM-sendingene som tidligere i lang tid. Det blir dermed parallelle sendinger på DAB og FM.

– Vi vil i hvert fall gjøre det fram til DAB-nettet er fullt utbygd, sier han.

– Vil det bli endringer på dekningsområdet i forhold til i dag?

– Vi skal opp med to sendere nå til å begynne med. En på Tusten og en som skal dekke Molde sentrum. Den blir plassert enten på Vikenakken eller i sentrum et sted. Noen av områdene vi har konsesjon for vil i denne perioden ha bedre dekning på FM enn DAB. Seinere vil vi vurdere videre utbygging etter behov. DAB-konsesjonen vil gi større muligheter for å nå hele romsdalsregionen sammenlignet med i dag.

Rikskanalene

De nasjonale radiostasjonene stenger FM- sendingene sine i løpet av 2017. I Møre og Romsdal og Trøndelag slutter NRK å sende på FM 8. februar. 21. april stenger også P4 og Radio Norge sine FM-sendinger.

Ifølge Medietilsynet kan nå 99,5 prosent av den norske befolkningen ta inn NRKs kanaler på DAB, mens 90 prosent kan lytte til de kommersielle kanalene.

Det er Norkring som har bygget ut DAB-nettene på oppdrag fra kringkasterne. Statens vegvesen har ansvaret for å installere DAB-mottak i tunneler.