Astero er på offensiven igjen

Astero har tatt inn igjen åtte ansatte som ble permittert ved årsskiftet, etter at arbeids- og inkluderingsbedriften tapte to store NAV-anbud. Nå utvider Astero og ansetter flere.

Adm. direktør: Per Olav Myrstad i Astero AS. foto: bjørn Brunvoll  

Nyheter

Det opplyser adm. direktør Per Olav Myrstad i Astero, som når 76 ansatte i Molde og i Rauma. Astero formidlet 165 personer til arbeid i fjor.

– Vi ser lyst på framtida, sier Per Olav Myrstad, som har jobbet aktivt med å finne nye oppgaver og prosjekt for å kompensere for de to tapte NAV-anbudene. Det har han lyktes med. Derfor er de permitterte tatt inn igjen, og 2–3 nye ansettes. 

Tapte store anbud

Astero har en samarbeidsavtale med NAV om kjøp av tiltak og tjenester. Avtalen regulerer innhold og omfang av ulike arbeidsretta tiltak. Avtalen reforhandles årlig.

Arbeid: Astero formidlet i fjor 165 personer til arbeid – her bedriftens bygg på Bergmo.  Foto: KJELL LANGMYREN

I tillegg leverer Astero anudsbaserte tiltak, hvor marginene er presset. Astero tapte i 2015 to store anbud til NAV til en verdi av ca. 12 millioner kroner over fire år. 

For stor

– Vi måtte foreta en justering av bemanningen fra årsskiftet. Vi hadde en for stor arbeidsstokk etter at vi i fjor sommer tapte de to NAV-anbudene, sier Per Olav Myrstad.

– Vi har gjort det vi kan for å finne andre prosjekt. Det har vi funnet, og nå kjører vi på, sier han.

Tirsdag var det offisiell åpning på Åndalsnes av et nytt samarbeidsprosjekt med Partner Plast og RIR om resirkulering av plast. Et annet samarbeidsprosjekt mellom Astero og Molde Eiendom, vil også gi ny aktivitet. Astero er også med på et samarbeidsprosjekt med Arvid Gjerde AS og Nordveggen, som er relatert til vegsikring.

Krevende

Per Olav Myrstad legger ikke skjul på at situasjonen for Astero har vært krevende. En stadig større del av inntektene kommer fra virksomhet som er konkurranseutsatt. Astero har etablert virksomheter hvor de konkurrerer på helt vanlige vilkår i markedet.

Rekordomsetning

Astero satte omsetningsrekord i fjor. Omsetningen økte fra 82,4 millioner kr i 2014 til 94,0 millioner kr i 2015. Resultat før skatt sank i samme tidsrom fra 4,7 til 0,5 millioner kr.    

– Det var etter at vi hadde satt av 4,5 millioner kr til restrukturering. Når vi legger det til grunn, var 2015 et veldig bra år for oss, sier Per Olav Myrstad, som er svært godt fornøyd med året som gikk.

Troll-Tinn

Astero AS er en av rundt hundre arbeidsmarkedsbedrifter i Norge. Den 19. mars i fjor ble Troll-Tinn AS i Rauma, etter en virk virksomhetsoverdragelse, en del av Astero.

Bemerket seg

Styret sier i årsberetningen a Astero de siste åra har bemerket seg som en av landets mest framtredende bedrifter i bransjen, med særdeles gode attføringsresultater.

– Vi er svært god fornøyd med at vi leverer økonomiske resultat parallelt med gode attføringsresultater, sier styret.

Strategiske prosjekt

Styret framholder at Astero har fokusert på å styrke den underliggende driften i selskapet. I 2015 har Astero gjennomført flere strategiske prosjekt for å styrke bedriften.

Engangskostnadene knyttet til de strukturelle endringene, er i stor grad ført som kostnader i regnskapet.

– Vi opplever at 2015 var et godt driftsår, hvor bedriften styrket seg på flere områder og framstår bedre rustet til å møte framtidige endringer og behov, sier styret.

17 eiere

Astero har 17 eiere. Molde kommune er størst, med en eierandel på 39,4 prosent. Møre og Romsdal fylkeskommune har 31 prosent og Rauma kommune 11,3 prosent. De resterende 18,3 prosent eies av kommunene Eide, Vestnes, Nesset, Sandøy, Midsund, Rauma og Aukra og LHL, Molde Næringsforum, Vard Aukra AS, Glamox Fabrikker AS, Molde Næringseiendom AS, Ulstein Verft AS og LO i Romsdal.

Arbeid: Astero formidlet i fjor 165 personer til arbeid – her bedriftens bygg på Bergmo.  Foto: KJELL LANGMYREN