Fanget 190 makrellstørjer utenfor Ona

Fangsten tilsvarer trolig hele den norske kvoten for 2016.

Illustrasjonsfoto: Paul Kleiven / NTB scanpix 

Nyheter

Bestanden av makrellstørje har økt etter streng forvaltning, sier en havforsker etter en kjempefangst vest for Ona. Fangsten tilsvarer trolig hele den norske kvoten for 2016.

De 190 størjene, også kjent som blåfinnet tunfisk, veier fra 170 til 300 kilo hver og skal ut på markedet som sushi, skriver Bergens Tidende. Ringnotbåten MS Hillersøy har en kvote på 32 tonn av den totale norske kvoten på 43,7 tonn, og kaptein Tore Hillersøy sier han ikke har opplevd lignende på 30 år.

– Det er alvorlig mye arbeid å sløye så mye fisk, sier han til avisen.

Forsker Leif Nøttestad ved Havforskningsinstituttet i Bergen sier mange trodde makrellstørja var borte for alltid. Fra 2006 ble tyvfiske slått hardt ned på, og den atlantiske tunfiskkommisjonen opprettet fangstsertifikater. Nøttestad kaller storfangsten et historisk øyeblikk.

– Man har tatt veldig upopulære grep, og nå høster vi fruktene av ti års knallhard forvaltning, sier forskeren. Han understreker at økningen i bestanden ikke har noe med klimaendringene å gjøre, og sier at det er viktig å fiske til tross for at bestanden fortsatt er preget av tidligere overfiske.

– Hvis vi ikke fisker, vet vi ingenting. Fangststatistikken er grunnlaget for kunnskapen vi har om bestanden.