Thor Dyrhaug er død

Eidepolitikeren døde etter kort sykeleie.
Nyheter

Den erfarne kommunepolikeren Thor Jostein Dyrhaug (63) er død. Dyrhaug døde onsdag 7. september etter kort sykeleie.
Han var en av kommunestyrets profilerte politikere og var Venstres førstekandidat og ordførerkandidat. Han var varaordfører i forrige periode, og dette er et verv som nå er overtatt av Dyrhaugs datter, Birgit Dyrhaug.

Thor Jostein Dyrhaug satt i kommunestyret i Eide fra 2007.
Han etterlater seg kone og tre voksne barn.