Moldekonsulenter med real opptur

Nedgangstider ble medgangstider for dette selskapet.

Regiondirektør: Jan Kåre Iversen (t.h.) er ansatt i en nyopprettet stilling som regiondirektør i Norconsult, Region Midt - her sammen med kontorleder Jo Sigurd Vold i Molde.   Foto: Erik Birkeland

Norconsult: Norconsult holder til i det tidligere meieribygget i Molde.   Foto: Erik Birkeland

Nyheter

Konsulentselskapet Norconsult har de siste åra hatt en formidabel vekst i Molde.

Staben ved kontoret er økt fra 6–7 ansatte i 2010, til 60 i dag.

– Det har vært både oppkjøp og organisk vekst, sier Jan Kåre Iversen, som har ledet Norconsults Molde-kontor siden 2011.

Norconsult er med sine 3000 ansatte, Norges største selskap innenfor sin sektor.

Regiondirektør

 Jan Kåre Iversen har nå overtatt som regiondirektør i Norconsult, Region Midt, med ansvar for 325 ansatte i Møre og Romsdal og Trøndelag. Det er en nyopprettet stilling i forbindelse med en omorganisering av Norconsult.

Jo Sigurd Vold har erstattet Jan Kåre Iversen som kontorleder i Molde. Jo Sigurd Vold kommer fra stillinga som avdelingsleder bygg i Molde, og har vært i Norconsult siden 2011.

Beslutningen om å ansette lokale regiondirektører, er en strategisk beslutning for å bedre Norconsult som organisasjon.

– Det har vært en kraftig opptur for Norconsult i Molde, Jan Kåre Iversen?

– Ja, det har for min del som leder i Molde vært en femårsperiode hvor det har skjedd veldig mye spennende. Vi har knalldyktige medarbeidere som har dratt lasset og stått på. De skal ha all fortjeneste for at vi har kommet dit vi er i dag, sier Jan Kåre Iversen.

– Den nye organiseringen er et signal om at Norconsult vil styrke seg lokalt. Vi har god tro på kortreist rådgivning, og på det å være nær kunden og kundens prosjekt med kompetanse og myndighet, sier Jan Kåre Iversen.

Ansetter flere

 Norconsult er heleid av de ansatte.

– Dette sørger for at overskudd fra driften går tilbake lokalt, som utbytte til de ansatte eierne, sier Jan Kåre Iversen. .

Han forteller at Molde-kontoret de siste to-tre åra har hatt en vekst med 12 nye medarbeidere. I dag har kontoret 60 fast ansatte.

– I høst ansetter vi fem nye medarbeidere i Molde. Vi erfarer at et solid og tverrfaglig miljø tiltrekker seg gode hoder, og at særlig tilflyttere og «heimflyttere» som tidligere har jobbet i slike miljø, tiltrekkes av dette. Størrelse, tverrfaglighet og gode utviklingsmuligheter gjør oss til en attraktiv arbeidsgiver, sier Jan Kåre Iversen.

Samferdsel og energi

 Han forteller at Molde-kontoret opplever en betydelig vekst innen samferdsel og energi.

– Vi har en sterk posisjon i markedet, og det vil skje mye i regionen framover. Vi har geoteknikere, en kompetanse få andre rådgivningsselskap i området har. Innen geoteknikk har vi bistått blant annet på det nye Tindesenteret på Åndalsnes. Vi har også egne rådgivere som driver med grunnundersøkelser, og eget laboratorium for analysering av grunnprøver. Et lokalt referanseprosjekt er Lepsøybrua på Nordøyvegen på Sunnmøre. I energisektoren har vi egne rådgivere innen kraftoverføring. De er ansatt her i Molde, men jobber på oppdrag i hele landet, sier Jan Kåre Iversen. .

Oppkjøp

 – I Molde gjorde vi noen oppkjøp av lokale selskap i 2011, da vi gikk fra 17 til nærmere 40 ansatte. De siste åra har veksten bestått av nyansettelser, sier Jan Kåre Iversen.

Som stikkord for satsingsområder hvor Norconsult vil øke sin konkurransekraft i Region Midt og Molde spesielt, trekker Jan Kåre Iversen fram følgende:

– Vi skal jobbe for økt tilført kundeverdi framover. Vi skal ha fokus på ytterligere forbedring av vår effektivitet, leveranser skreddersydd kundens behov og en enda bedre oppfølging av våre kunder. Styrking av et tverrfaglig kompetansetilbud til kunder i regionen. Og videre styrking av et godt faglig samarbeid kontorene imellom. Norconsult har 79 kontor i Norge og internasjonal

Lokale prosjekt

 – Vi har til enhver tid mange hundre prosjekt gående. De mest synlige lokalt er kanskje: Romsdalsmuseet, Brunvollbygget på Årø og Molde kulturskole, sier Jan Kåre Iversen. .

Norconsult har virksomhet som spenner over fire verdensdeler.

– Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Norconsult er engasjert i prosjekt innen bygg og eiendom, samferdsel, energi, industri, vann og avløp, olje og gass, miljø, plan, arkitektur, sikkerhet og IT, sier Jan Kåre Iversen,

Hovedkontoret ligger i Sandvika i Bærum.