Herje kraftverk tørrlagt i ett år

4. september i fjor ble Herje kraftverk åpnet. Tre uker seinere sprakk glassfiberrøret i rørgata. Nå pågår arbeidet med å skifte ut glassfiberrør med jernrør. Neste måned kan kraftturbinen igjen produsere strøm.

Bytter glassfiber med jern: Arbeidet med å grave opp det skadde glassfiberrøret og erstatte det med støpejernsrør, pågår nå for fullt ved Herje kraftverk i Rauma. Siden 25. september i fjor har det vært full stans ved kraftverket.   Foto: Knut Peder Voldset, Rauma Energi

Nyheter

En stor stein som havnet inni glassfiberrøret ned mot kraftstasjonen på Herje ved Åfarnes i fjor høst, har påført Rauma Energi AS masse ekstraarbeid og tap på flere millioner kroner.

Full stans i nesten ett år

Helt siden det 90 centimeter store glassfiberrøret i rørgata sprakk 25. september i 2015 har det ikke vært produsert en eneste kilowattime strøm ved det flunkende nye Herje kraftverk.

Nå håper administrerende direktør Alf Vee Midttun det snart kan renne vann inn til kraftverket igjen.


Undersøkelser i gang ved Herje kraftverk

Usikker på årsak til kjempebruddet.

– Dette har vært en lei sak. For tida pågår arbeidet med å skifte ut 264 meter glassfiberrør med støpejernsrør. Da vi 764 meter av rørgatas totale lengde på cirka 2.000 meter være jernrør. Jeg håper det blir en god løsning til slutt. Vi håper å kunne slippe vann gjennom rørgata i september, kanskje tidligere, sier direktør Midttun.

Strøm til 700 husstander

Kraftverket ble innviet 5. september i fjor. Det kostet 47 millioner kroner å bygge, og har konsesjon til å produsere cirka 13 millioner kilowattimer. Det tilsvarer strømforbruket til rundt 700 husstander.

Tap: Buddet i rørgata ført til tap på flere millioner kroner, opplyser direktør Alf Vee Midttun.   Foto: Richard Nergaard

– Stillstanden har betydd mye. I tillegg til alt merarbeidet selskapet har fått som følge av bruddet i rørgata, har vi også mistet produksjonen av kraft i nesten ett år. Noe av tapet får vi dekket fra forsikringsselskapet. Vi er også i dialog med konsulentselskapet som sto for planleggingen av rørgata. Vi håper å få dekket så mye som mulig av tapet vårt, men å få tilbake alle inntektene vi har tapt, skal vel godt gjøres.

– Hvor mye vil driftsavbruddet ha kostet energiselskapet?

– Det blir nok snakk om flere millioner kroner, sier direktør Alf Vee Midttun.

Vannet til kraftverket på Herje kommer fra Herjevatnet. Arbeidet med å grave opp glassfiberrøret på den aktuelle strekninga pågår nå for fullt etter ferieoppholdet.

– Det skal også utbedres noen skjøter på rørgata høyere opp mot vannmagasinet. Målet er at alt skal bli bedre og sterkere enn det var før, sier direktør Midttun.

Tap: Buddet i rørgata ført til tap på flere millioner kroner, opplyser direktør Alf Vee Midttun.   Foto: Richard Nergaard