Arild Hervik fikk ærespris

Hedret på konferanse i Molde

Ærespris: Bernhard Riksfjord (fv.) overrakte æresprisen til Arild Hervik. FOTO: EGIL H. TORVIK 

Nyheter

Økonomiprofessor Arild Hervik ble tildelt Gassknutepunkt Nyhamnas ærespris, sammen med LO-leder Gerd Kristiansen og Norsk Industris direktør Stein Lier-Hansen, i Molde onsdag.

Det var styreleder Bernhard Riksfjord i Gassknutepunkt Nyhamna som sto for overrekkelsen av æresprisene til de tre under gassknutepunktets rundebordskonferanse.

– Arild Hervik har fra første dag vært med på å legge til rette for Nyhamna. Han har både nasjonalt og regionalt fått fram faktabasert informasjon om olje- og gassvirksomheten. Han har vært en pioner på mange områder, sa Bernhard Riksfjord.

– Det rører meg å få denne prisen, sa en overrasket Arild Hervik, som takket hjertelig.

Bernhard Riksfjord overrakte også ærespriser til Gerd Kristiansen og Stein Lier-Hansen, som også har vært viktige i forhold til Nyhamna.